150 éves a Magyar alkotmány- és jogtörténelem

2022.11.22.
150 éves a Magyar alkotmány- és jogtörténelem
150 ÉVES
A MAGYAR ALKOTMÁNY- ÉS JOGTÖRTÉNELEM
Tudományos konferencia      
az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke és
az MTA—ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) szervezésében
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kari Tanácsterem
(1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
2022. november 25. 10.00 óra

A konferencia programja ide kattintva érhető el.

10.00–10.10: A konferencia megnyitása, a résztvevők köszöntése

Rozsnyai Krisztina, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettese, egyetemi tanár

I. szekció

Levezető elnök: Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

10.10–10.30: Wenzel Gusztáv és Hajnik Imre

Bódiné Beliznai Kinga tanszékvezető habil. egyetemi docens, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

10.30–10.50: Király János és Timon Ákos

Megyeri-Pálffi Zoltán adjunktus, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)

10.50–11.10: Illés József 

Képes György habil. egyetemi docens, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

11.10–11.30: Eckhart Ferenc

Mezey Barna egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) vezetője

11.30–11.50: Szünet 

II. szekció

Levezető elnök: Képes György habil. egyetemi docens, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

11.50–12.10: Kovács Kálmán

Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

12.10–12.30: Magyar jogtörténet az államszocializmus időszakában

Horváth Attila alkotmánybíró, tanszékvezető egyetemi tanár, NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, egyetemi magántanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

12.30–12.50: Magyar jogtörténet a rendszerváltozás után, jelen és jövő, tudományos és közösségi élet a tanszékünkön

Kötetlen beszélgetés, moderátor: Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 

12.50: Zárszó, a konferencia lezárása 

Mezey Barna egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) vezetője