Az MTA IX. osztály A és B kategóriás hazai folyóiratai

MTA A és B kategóriás hazai folyóiratok

MTA A és B kategóriás hazai folyóiratok

A kategóriás hazai folyóiratok

Acta Juridica Hungarica
Hungarian Journal of Legal Studies
Állam- és Jogtudomány
Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis 
Belügyi Szemle
ELTE Law Journal 
Európai Jog
Forum : Acta juridica et politica
Fundamentum
Glossa Iuridica
Iustum Aequum Salutare
Jog - Állam – Politika
Jogesetek magyarázata : JeMa
Jogtörténeti Szemle
Jogtudományi Közlöny
Jura
Kánonjog 
Közjogi Szemle
Magyar Jog
Miskolci Jogi Szemle
Pro Futuro

Pro Publico Bono

 

B kategóriás hazai folyóiratok

Tér és társadalom
Acta Facultatis Pol.-iur. Univ. Scient. Budapest. de Rolando Eötvös Nom.
Acta Humana
Agrár-  és Környezetjog
Ars Boni
Családi Jog
Gazdaság és Jog 
In Medias Res
Infokommunikáció és Jog
Jegyző és Közigazgatás 
Kisebbségkutatás
Közjegyzők Közlönye
Kriminológiai Közlemények
Magyar Közigazgatás
Magyar Rendészet
Magyar Tudomány
Pázmány Law Review
Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Iuridica et Politica
Rendészeti Szemle
Society and Economy
Új Magyar Közigazgatás