Az MTA IX. osztály A és B kategóriás hazai folyóiratai

MTA A és B kategóriás hazai folyóiratok

MTA A és B kategóriás hazai folyóiratok

A kategóriás hazai folyóiratok

Acta Juridica Hungarica
Állam- és Jogtudomány
Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis ee Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Iuridica
Belügyi Szemle: A Belügyminisztérium Szakmai Tudományos Folyóirata (2010-)
Elte Law Journal
Európai Jog: Az Európai Jogakadémia Folyóirata
Forum: Acta Juridica Et Politica
Fundamentum
Glossa Iuridica
Hungarian Journal of Legal Studies
Iustum Aequum Salutare
Jog Állam Politika: Jog- És Politikatudományi Folyóirat
Jogesetek Magyarázata
Jogtörténeti Szemle
Jogtudományi Közlöny
Jura
Kánonjog: a Kánonjogi Posztgraduális Intézet Folyóirata
Közjogi Szemle
Magyar Jog
Miskolci Jogi Szemle: A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Folyóirata
Polgári Jog
Pro Futuro - a Jövő Nemzedékek Joga
Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás; A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-Tudományi Szakmai Folyóirata
Tér és Társadalom

 

B kategóriás hazai folyóiratok

Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae
Acta Humana: Hungarian Centre For Human Rights Publications
Acta Universitatis Sapientiae Legal Studies
Agrár- és Környezetjog / Journal of Agricultural and Environmental Law
Belügyi Szemle: a Belügyminisztérium folyóirata (1995-2006)
Comitatus: Önkormányzati Szemle
Családi Jog
Debreceni Jogi Műhely
Erdélyi Jogélet
Európai Tükör: az Integrációs Stratégiai Munkacsoport kéthavonta megjelenő folyóirata
Gazdaság és Jog
Hungarian Yearbook of International Law and European Law
Infokommunikáció és Jog
In Medias Res: Folyóirat A Sajtószabadságról És A Médiaszabályozásról
Intersections: East European Journal of Society And Politics