MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport 2007-2011 (Archív)

MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport 2007-2011 (Archív)

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA -
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Jogtörténeti Kutatócsoport

Vezető: Dr. Izsák Lajos, az MTA doktora
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. II. emelet 211.
Tel./Fax: 411-6518
E-mail: agihorvath@ajk.elte.hu

 

 

Az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport a magyar jogtörténet-tudományi kutatásoknak egyetlen magyarországi támogatott programja. A kutatócsoport kutatási tematikája a „Régiók – parlamentarizmus – jogállam” cím alatt összefoglalt 19-20. századi alkotmányfejlődés keretébe illesztett összehasonlító regionális elemzéseken nyugszik (parlamentek, pártok, parlamentarizmus; Európa – régiók – nemzetállamok; törvényalkotás – európai joggyakorlat – magyar kodifikációk altémák keretében). A csoport tagjai a megosztott parlamentarizmus kérdéskörét, az európai és nemzeti intézmények viszonyát, a jogállamiság nemzetállami és európai szintű megvalósulását kutatják. A kutatócsoport célja egyben a magyarországi jogtörténet-tudományi kutatások fókuszálása; a tudományos konferenciák, kiadványsorozatok és informális kapcsolatok szervezése. A kutatócsoport munkájának eredményét számos egyedi kötetben publikálta. Állandó és rendszeresen megjelenő kiadványai magyar nyelven a Jogtörténeti Szemle, német nyelven az Ungarische Rechtshistoriker, német és angol nyelven a Rechtsgeschichtliche Vorträge/Lectures on Legal History.

Alkalmazott kutatók

Közreműködő kutatók