Együttműködő kutatók

Együttműködő kutatók

Dr. Horváth Attila PhD

Horváth Attila tudományos önéletrajza

Telefon: 411-6518
E-mail: horvath.attila@ajk.elte.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

Dr. Máthé Gábor CSc dr. habil.

Máthé Gábor tudományos önéletrajza

Telefon: 411-6518
E-mail: mathe.gabor@uni-nke.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

Dr. Nagy Janka Teodóra PhD

Nagy Janka Teodóra tudományos önéletrajza

Telefon: 411-6518
E-mail: janka@kpvk.pte.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

Dr. Révész Tamás CSc

Révész T. Mihály tudományos önéletrajza

Telefon: 411-6518
E-mail: revesztm@gmail.com

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

Dr. Stipta István CSc

Stipta István tudományos önéletrajza

E-mail: stipta.istvan@kre.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

Dr. Szalma József DSc

Szalma József tudományos önéletrajza

Telefon: 411-6518
E-mail: szalma.jozsef@kre.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

Dr. Kabódi Csaba CSc

1979 tavaszán végzett az ELTE ÁJK- n, majd ugyanitt negyven évig tanított büntetőeljárási jogot, és az utóbbi húsz évben a büntetéstant és a büntetés-végrehajtási jogot is. Kezdeményezője és megszervezője volt a büntetés-végrehajtás egyetemi szintű oktatásának a budapesti, a győri és a debreceni jogi karon. 1999 és 2013 között az ELTE ÁJK Büntető eljárási jogi és Büntetés-végrehajtási jogi tanszék vezetette. 
Érdeklődése átfogja a - széles értelemben vett - büntető igazságszolgáltatás múltját és jelenét, ezen belül a foglalkozott az írott magyar büntetőeljárás modell-váltásaival, a büntetések, különösen a börtönbüntetés jelképes funkcióival, a büntetés-végrehajtás és az emberi jogok konfliktus – területeivel.

Kabódi Csaba tudományos önéletrajza

Telefon: 411-6518
E-mail: csaba.kabodi54@gmail.com

Publikációs lista: mtmt.hu

Dr. Nagy Noémi PhD

Dr. Nagy Noémi jogász (2009), pszichológus (2014), az állam- és jogtudományok doktora (2016). 2016 októbere óta egyetemi adjunktusként dolgozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszékén, emellett a pécsi jogi kar Jogtörténeti Tanszékének vendégoktatója. 2010 és 2014 között a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, 2014-15-ben ösztöndíjas kutató a kanadai Alberta Egyetem Osztrák- és Közép-Európai Tanulmányok Intézetében. Kutatóként nyelvi és kisebbségi jogokkal, nyelv- és kisebbségpolitikával, valamint az emberi jogok nemzetközi védelmével foglalkozik. Több mint 30 publikáció szerzője magyar és angol nyelven, és több mint 30 tudományos előadást tartott Európa-szerte, az USA-ban és Kanadában. Számos tudományos díj (OTDK 1. helyezés, 2009; Pro Scientia Aranyérem; 2009) és kutatói ösztöndíj (Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj, 2013; ÚNKP, 2017) nyertese. Hazai és nemzetközi kutatási projektek (pl. OTKA, FP7) résztvevője, a Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport tagja, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának elnökségi tagja.

Nagy Noémi tudományos önéletrajza

Telefon: 411-6518
E-mail: nagy.noemia@googlemail.com

Publikációs lista: mtmt.hu

Dr. Domaniczky Endre

Domaniczky Endre (1979) történelem szakon és jogon végzett Pécsett (2004). Doktori fokozatát közigazgatási jogból szintén a Pécsi Egyetemen védte meg (2009). Diplomája megszerzése óta különböző beosztásokban a magyar közigazgatásban dolgozik. Több éven át konzulként szolgált Ausztráliában. Kutatási területei: jogtörténet, konzuli jog, diplomáciatörténet. 

Domaniczky Endre tudományos önéletrajza

Telefon: 411-6518
E-mail: endre.domaniczky@mfi.gov.hu

Publikációs lista: mtmt.hu

Dr. Kárbin Ákos

Kárbin Ákos történész, levéltáros. Történelem szakon 2007-ben szerzett főiskolai oklevelet az egri Eszterházy Károly Főiskolán, majd ugyanebben az évben megkezdte az egyetemi kiegészítő képzést. Doktori tanulmányait 2009-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és jelenkori magyar történelem doktori programján kezdte meg. Mint doktorandusz DAAD ösztöndíjat nyert fél évre Berlinbe, ahol a Humboldt Universitäten folytatott tanulmányokat, valamint kutatásokat a nagy levéltárakban 2011 augusztusa és 2012 januárja között. Bécsben az elnyert ösztöndíjaknak köszönhetően három alkalommal végzett kutatásokat. 2015 februárjában az ELTE BTK-án summa cum laude minősítéssel védte meg disszertációját.
2008-ban a Heves Megyei Levéltárban helyezkedett el, 2015-től Budapest Főváros Levéltárának főlevéltárosa, majd 2017-től a VERITAS Történetkutató Intézet csoportvezető főlevéltárosa. 2019-től a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 1945 utáni Politikai Kormányszervek és Pártiratok Főosztályának főosztályvezető főlevéltárosa. Kutatási területe az Osztrák–Magyar Monarchia politika- és gazdaságtörténete. Kutatási eredményeit rendszeresen publikálja magyar és idegen nyelven, valamint tudományos konferenciákon vesz részt. 2018 őszétől óraadó oktató az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékén.

Kárbin Ákos tudományos önéletrajza

Telefon: 411-6518
E-mail: karbinakos@gmail.com

Publikációs lista: mtmt.hu

Dr. Bathó Gábor PhD

Bathó Gábor (1984) jogász, közgazdász. Jogászként 2009-ben szerzett oklevelet az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 2012 és 2015 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza volt. Diplomájának megszerzése óta a felsőoktatási igazgatásban dolgozott több intézményben (BKF, BCE, WSUF) különböző beosztásokban. 2005 óta oktat, először felsőfokú szakképzésben, majd 2012-től a felsőoktatásban. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán működő Állam- és Jogtörténeti Tanszék adjunktusa, illetve az Alkotmánybíróság tanácsadója. Kutatási területe: parlamenti jog, a magyar kormány szervezete és működése, hatásköri összeütközések.

Bathó Gábor tudományos életrajza

Telefon: 411-6518
E-mail: gabor.batho1@gmail.com

Publikációs lista: mtmt.hu

Schwarczwölder Ádám PhD

Schwarczwölder Ádám történész. A Pécsi Tudományegyetemen szerezte történelem, illetve pedagógia szakos diplomáit 2011-ben. A PTE-n folytatja PhD tanulmányait, disszertációjának témája Széll Kálmán (1843–1915) pénzügyminiszter, miniszterelnök pályafutása, 2021 őszén védte meg disszertációját. 2014-től a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Dualizmus-kori kutatócsoportjának tudományos segédmunkatársa. Érdeklődése homlokterében Magyarország dualizmus kori története áll (a politikai rendszer működése, pártok és vezetőik, Ferenc József és a magyar politika, nemzetiségi kérdés, a horvát-magyar államközösség 1848–1918 között).

Schwarczwölder Ádám tudományos önéletrajza

E-mail: schwadam@gmail.com

E-mail: adam.schwarczwolder@veritas.gov.hu

Publikációs lista: mtmt.hu