Alkalmazott kutatók

Dr. Mezey Barna DSc

Magyar jogtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A magyar alkotmány- és jogtörténet tudományának művelője. 2000 és 2008 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, 2010. augusztus 1-jétől 2017 augusztusáig az ELTE rektora. 2012. július 1-jétől 2014. június 20-ig a Magyar Rektori Konferencia elnöki funkcióját töltötte be.

Kutatási
 területe
 a
 magyar
 alkotmány‐
 és
 jogtörténet.
 Kutatásai
 során
 a
 Rákóczi‐szabadságharc
 államának
 jogalkotási
 kérdéseivel,
 a
 magyarországi
 cigányság
 történetének
 jogtörténeti
 vonatkozásaival,
 a
 magyar
 büntetés‐végrehajtási
 jog
 történetével,
 a
 polgári
 börtönügy
 kialakulásával,
 az
 európai
 parlamentarizmus
 történetének
 kérdéseivel
 foglalkozott.
 Publikációit
 elsősorban 
magyar 
és 
német
 nyelven 
adja
 közre.


Mezey Barna tudományos önéletrajza

Telefon: 411-6518
E-mail: mezeyb@ajk.elte.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

Dr. Karácsony András CSc


Az ELTE-n jogász és filozófia szakon végzett. „Állam- és Jogtudomány” tudományágban habilitált doktor címet szerzett 1998-ban. Egyetemi tanár 1999-től. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Filozófiai Tanszék vezetője volt 1993-2009 között, dékánhelyettes 2000-2008, rektorhelyettes 2010-2014 között. Kutatási területe: társadalomelmélet és jogfilozófia. Különösképp a 20. századi német gondolkodással foglalkozik (Carl Schmitt, Niklas Lumann), kutatási eredményeit több könyvben adta közzé.

Karácsony András tudományos önéletrajza

Telefon: 411-6518
E-mail: karacsony@ajk.elte.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

Dr. Beke-Martos Judit PhD L.LM.

Dr. Beke-Martos Judit az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport tudományos munkatársa, és a Ruhr-Universität Bochum Jogi Karának Nemzetközi Központjának vezetője, illetve ugyanezen kar oktatója. Jogi diplomát és PhD fokozatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, LL.M. diplomát, ‘U.S. and Global Business Law’ témakörben, a bostoni Suffolk University Law Schoolban szerzett. Egy évet töltött meghívott kutatóként Bostonban, és három hónapot külföldi vendégkutatóként a Genti Egyetem Jogtörténeti Intézetében Belgiumban. Mielőtt a bochumi karra igazolt volna a jénai Friedrich Schiller Universität Jogi Karának Law & Language Központját vezette. Rendszeresen tart retorika és tárgyalástechnika témakörben gyakorlatokat. Több, mint tíz éve készít fel hallgatókat jogi perbeszédversenyekre angol és német nyelven. Számos tudományos publikáció szerzője és szerkesztője. A European Society for Comparative Legal History tagja és a nemzetközi tudományos együttműködés aktív támogatója. Aktuális kutatási területe az amerikai alkotmányjog, összehasonlító alkotmánytörténet és jogtörténet, a hatalommegosztás jogelmélete, illetve a nemzetközi jog története.

 

Telefon: 411-6518
E-mail: judit.beke-martos@rub.de

Publikációs lista: mtmt.hu
 

Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán PhD

Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán jogász (2006), az állam- és jogtudományok doktora (2012), építészmérnök (2017). 2008 szeptembere óta egyetemi tanársegédként, majd adjunktusként (2013–2019) dolgozott a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Jogtörténeti Tanszékén. 2014–2015-ben a Campus Hungary Felsőoktatási munkatársi hosszú tanulmányút keretében 6 hónapot a Max Planck Európai Jogtörténeti Intézetben (Frankfurt am Main), 2015–2016-ban 8 hónapot a Käte Hamburger „Recht als Kultur” Kollégiumban (Bonn), 2018-ban és 2019-ben összesen 8 hónapot töltött el a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj jóvoltából a Bécsi Műszaki Egyetemen. Kutatóként a doktori témája a magyar névviselési szabályozás története volt, majd a jog és az építészet viszonyrendszerével kezdett foglalkozni. A bírósági és a közigazgatási épületek 19–20. századi történetét kutatja. Több mint 45 publikáció szerzője magyar és angol nyelven, előadóként és kutatóként rendszeresen részt vesz az Országos Bírósági Hivatal bíróságtörténeti rendezvényein, projektjeiben.

 

Telefon: 411-6500/2907
E-mail: mpzoltan@gmail.com

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

Dr. Nagy Noémi PhD

Dr. Nagy Noémi jogász (2009), pszichológus (2014), az állam- és jogtudományok doktora (2016). 2016 októbere óta egyetemi adjunktusként dolgozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszékén, emellett a pécsi jogi kar Jogtörténeti Tanszékének vendégoktatója. 2010 és 2014 között a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa, 2014-15-ben ösztöndíjas kutató a kanadai Alberta Egyetem Osztrák- és Közép-Európai Tanulmányok Intézetében. Kutatóként nyelvi és kisebbségi jogokkal, nyelv- és kisebbségpolitikával, valamint az emberi jogok nemzetközi védelmével foglalkozik. Több mint 30 publikáció szerzője magyar és angol nyelven, és több mint 30 tudományos előadást tartott Európa-szerte, az USA-ban és Kanadában. Számos tudományos díj (OTDK 1. helyezés, 2009; Pro Scientia Aranyérem; 2009) és kutatói ösztöndíj (Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj, 2013; ÚNKP, 2017) nyertese. Hazai és nemzetközi kutatási projektek (pl. OTKA, FP7) résztvevője, a Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport tagja, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának elnökségi tagja.

Nagy Noémi tudományos önéletrajza

Telefon: 411-6500/2704
E-mail: nagynoemi@uni-nke.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

Dr. Képessy Imre

Képessy Imre tanársegéd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2019 júliusa óta tudományos segédmunkatársként dolgozik az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportjában. Tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta. Miután az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán summa cum laude diplomáját megszerezte, ösztöndíjat kapott Ph.D. tanulmányaihoz a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéken. Kutatási területe a 19. századi magyarországi alkotmányvédelem eszközeire és az alkotmánybíráskodás eredetére összpontosít. Szakvezető oktatója a tanszék Tudományos Diákkörének és a „Joghistória” című folyóirat felelős szerkesztője, amelynek a diákkör tagjai megjelentethetik tanulmányaikat.

Képessy Imre tudományos önéletrajza

Telefon: 411-6500/2907
E-mail: kepessy.imre@ajk.elte.hu

Publikációs lista: mtmt.hu

 

Dr. Heil Kristóf

Dr. Heil Kristóf Mihály jogász és történelem szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2017/2018-ban a Nemzetpolitikai Államtitkárság Körösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa volt Zürichben, ahol a magyar emigráció 1945 utáni szervezetivel foglalkozott. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Tehetséggondozó Programjának ösztöndíjasa 2018-ban. Jelenleg az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola hallgatója, témavezetője Prof. Dr. Mezey Barna. Elsődleges kutatói témája a reformkori törvényhozás és a vármegyerendszer kapcsolata.

Heil Kristóf tudományos önéletrajza

Telefon: 411-6500/2704
E-mail: heilkristof@gmail.com

Publikációs lista: mtmt.hu