dr. Képessy Imre

dr. Képessy Imre

Telefon: 411-6518
E-mail: kepessy.imre@ajk.elte.hu

Publikációs lista: mtmt.hu

ISKOLAI TANULMÁNYOK

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2010-2013
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2004-2010
 • Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Gimnázium, Dunaszerdahely, Szlovákia, 1996-2004

KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK

 • 2005 – „Das Betyarentum in Ungarn.” Strafverfolgung gegen Randgruppen und ideologische Abweichler. Deutsches-ungarisches strafrechtsgeschichtliches Seminar, Rothenburg ob der Tauber.
 • 2006 – „Die wissenschaftliche Tätigkeit von István Széchenyi und die Lehre von Filangieri”. Gaetano Filangieri und die europäische Aufklärung im Strafrecht. Basel
 • 2006 – „Das berühmteste Prozess nach der Niederschlagung des Freiheitskampfes im Jahr 1956 – Der Prozess gegen den Ministerpräsidenten Imre Nagy”. Verdacht und Verdachtstrafe, Eger.
 • 2007 – „Drogenpolitik heute in Ungarn – Richten oder Schlichten?“. Richten und Schlichten – (strafrechtliche) Konfliktbewältigung in Deutschland und Ungarn. Rothenburg ob der Tauber
 • 2008 – „1918 als Verfassungszäsur in Ungarn”. Verfassungszäsuren in der Verfassungsgeschichte. Eckastsau.
 • 2008 – „Die Regelung der Todesstrafe Mitte des 19. Jahrhunderts in Ungarn. Sanktionen in der Strafrechtsgeschichte. Győr
 • 2009 – Der Weg von der Privatrache bis zur Entwicklung der staatlichen Justiz unter der Regierung der Arpaden in Ungarn - Mit besonderer Hinsicht auf die Rolle der Privat(an)klage in der frühen ungarischen feudalen Justiz. Rothenburg ob der Tauber
 • 2011 – Der Fall von János Esterházy. Rothenburg ob der Tauber.
 • 2012 – Az Alaptörvény és a történeti alkotmány kapcsolata – Budapest, moderátorként.
 • 2012 – Az alkotmánybíráskodás gyökerei Magyarországon – Budapest
 • 2012 – The Roots of Judicial Review in Hungary - Wien
 • 2012 – Aktuelle Fragen der richterlichen Unabhängigkeit – Reformen in der ungarischen Gerichtsorganisation nach der politischen Wende
 • 2013 – Eötvös József reformintézkedései a felsőoktatás területén – 2013. november, Szeged

PUBLIKÁCIÓS LISTA

 • Jogtörténeti konferencia Rothenburgban. In: TDK Híradó, 2005. október. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének kiadványa, Budapest, 2005. 5-7. o.
 • Teleki Pál élete és kora I. In: TDK Híradó, 2005. november. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének kiadványa, Budapest, 2005. 13-15. o.
 • Teleki Pál élete és kora II. In: TDK Híradó, 2005. december. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének kiadványa, Budapest, 2005. 7-8. o.
 • Teleki Pál élete és kora III. In: TDK Híradó, 2006 március. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének kiadványa, Budapest, 2006. 11-13. o.
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc története (társszerzőségben Vattamány Gyulával). In: TDK Híradó, emlékszám az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének kiadványa, Budapest, 2006. 20-34. o.
 • A Nagy Imre-per. In: TDK Híradó, emlékszám az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének kiadványa, Budapest, 2006. 41-44. o.
 • Városok jogtörténeti szempontból - Pozsony. In: TDK Híradó, 2006. október. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének kiadványa, Budapest, 2006. 3-5. o.
 • Das Betyarentum in Ungarn. In: Junge Ungarische Rechtshistoriker – Randgruppen, Konzeptionsprozesse, Diktaturen. Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék kiadványa. Budapest, 2006. 13-17. o.
 • Die wissenschaftliche Tätigkeit von István Széchenyi und die Lehre von Filangieri. In: Junge Ungarische Rechtshistoriker – Gaetano Filangieri in der Ungarischen Strafrechtsgeschichte. Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék kiadványa. Budapest, 2009. 56-60. o.
 • Magyar drogpolitika a kezdetektől 1998-ig. In: TDK Híradó, 2007. március. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének kiadványa, Budapest, 2007. 19-20. o.
 • Kandalló melletti beszélgetések – Interjú Dr. Mezey Barnával. In: TDK Híradó, 2007. szeptember. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének kiadványa, Budapest, 2007. 3-8. o.
 • Kandalló melletti beszélgetések – Interjú Dr. Horváth Attilával. In: TDK Híradó, 2007. október. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének kiadványa, Budapest, 2007. 3-8. o.
 • Kandalló melletti beszélgetések – Interjú Dr. Képes Györggyel. In: TDK Híradó, 2008. február. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének kiadványa, Budapest, 2007. 3-8. o.
 • Kandalló melletti beszélgetések – Interjú Dr. Völgyesi Leventével. In: TDK Híradó, 2007. november. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének kiadványa, Budapest, 2007. 3-8. o.
 • Thököly-konferencia Eperjesen. In: Jogtörténeti Szemle. Budapest, 2007/4., 92-94. o.
 • Kandalló melletti beszélgetések – Interjú Dr. Révész T. Mihállyal. In: TDK Híradó, 2008. október. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének kiadványa, Budapest, 2007. 3-5. o.
 • A Beneš-dekrétumok – dokumentumok és tanulmányok (A Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945-1948. Szerk. Popély Árpád, Štefan Šutaj, Szarka László. Máriabesnyő-Gödöllő, Attraktor Kiadó, 2007). In: Jogtörténeti Szemle. Budapest, 2008/3., 51-52. o.
 • Beszámoló Pandula Attila habilitációs előadásáról. In: Jogtörténeti Szemle. Budapest, 2011/1., 73-74 o.
 • Jubileumi konferencia a nagyszombati egyetemen. In: Jogtörténeti Szemle. Budapest, 2008/3., 84-85. o.
 • Megemlékezés Bónis György halálának 25. évfordulójáról. In: Jogtörténeti Szemle. Budapest, 2011/1., 88-89. o.
 • Beke-Martos Judit PhD- disszertációjának nyilvános védése. In: Jogtörténeti Szemle. Budapest, 2011/3., 73-74. o.
 • Vitkó Andrea PhD értekezésének vitája. In: Jogtörténeti Szemle. Budapest, 2011/3, 
 • Az alaptörvényről és a történeti alkotmányról. In: Jogtörténeti Szemle. Budapest, 2012/2., 
 • A bírósági szervezetrendszer a rendszerváltást követő két évtizedben (társszerzőként). In: Joghistória, 2012. október. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének kiadványa, Budapest. 4-10. o.
 • Hans Kelsen életútja – Thomas Olechowski előadása az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. In: Jogtörténeti Szemle (megjelenés alatt)
 • Gróf Imrich Thököly a jeho povstanie – Thököly Imre gróf és felkelése – könyvbemutató. In: Jogtörténeti Szemle (megjelenés alatt)
 • Habsburgok a 20. században – beszélgetés Habsburg Györggyel. In: Jogtörténeti Szemle (megjelenés alatt)
 • The Roots of Judicial Review in Hungary. In: Beitrage zur Rechtsgeschichte Österreichs. Band 2/2013. ÖAW, Wien, 2013

SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉG

 • TDK Híradó, a Magyar Állam- és Jogtörténeti TDK havilapja, főszerkesztő, 2006-2008

NYELVISMERET

 • Angol
 • Német
 • Szlovák

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

 • Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, demonstrátor, 2005-2009
 • Bibó István Szakkollégium, 2005-2010
 • Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda, gyakornok, 2008-2009
 • ELTE ÁJK, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, tanársegéd, 2013

NEMZETKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK

 • ERASMUS ösztöndíj, Universität Wien, 2008

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

 • Magyar alkotmány- és jogtörténeti szeminárium, ELTE ÁJK, 2010-
 • Magyar alkotmány- és jogtörténeti Tudományos Diákkör szakvezető oktató, ELTE ÁJK, 2014-
 • Alkotmány, alkotmányértelmezés és alkotmányvédelem a magyar jogtörténetben, ELTE ÁJK, 2013
 • A nemzetállami koncepció és a kisebbségi jogok kérdése Csehszlovákiában, ELTE ÁJK, 2014