8/2020. Igazgatóhelyettesi utasítás

2020.04.06.
8/2020. Igazgatóhelyettesi utasítás

8/2020. Igazgatóhelyettesi utasítás

2020. március 16. napjától történő otthoni munkavégzésre

 

„A koronavírus járvány fejleményeire válaszul a 2020. március 10-én kiadott utasítások alábbi pontjait illetően azonnali hatállyal új, szigorúbb intézkedéseket rendelek el az ELKH kutatóintézet-hálózat minden munkatársára vonatkozóan:

•          Kötelező az otthoni táv munkavégzés minden ELKH munkatárs számára, aki valamilyen krónikus alapbetegségben szenved, vagy áldott állapotban van, vagy akinek az életkora meghaladja a 60 évet. Minden érintett munkatársat arra kérek, hogy előzetesen egyeztessen erről a felettesével. A többi dolgozó esetében az otthoni munkavégzés a felettessel történt egyeztetés alapján engedélyezhető. A kormány által a későbbiekben esetlegesen elrendelt kijárási, otthonelhagyási korlátozások esetén, beleértve a munkába járást, a szigorúbb előírás lép hatályba.

•          Az ELKH munkatársak számára semmilyen célú utazás nem engedélyezett.

•          Minden kutatótól, partnertől, akik a kutatóhelyeink látogatását tervezik bárhonnan, az utazásuk elhalasztását kell kérni további értesítésig.  A látogatók kérdéseikkel a fogadásukért felelős vezetőhöz fordulhatnak az intézményeikben. 

•          A megbeszéléseket digitális csatornákon javasolt megtartani: Skype, Viber, telekonferencia, Microsoft Teams, stb

Folyamatosan figyeljük a helyzet alakulását, és szükség szerint további intézkedések bevezetéséről döntünk.”

 

A Kormány határozata valamint az ELKH Elnökének fenti intézkedése értelmében:

2020. év március hó 16.,  de legkésőbb március 23 napjától (a járvány idejére) visszavonásig, otthonában történő (home office) munkavégzést rendelek el, azon kutatócsoportoknál ahol a munkakör (a vállalt kutatási feladat elvégzése) jellege lehetővé teszi. 

Annak eldöntése, hogy a kutatócsoport által vállalt kutatási feladat otthoni munkavégzés keretében megoldható-e a kutatócsoport vezető hatásköre. Attól az időponttól, melytől a kutatócsoport vezető home office munkavégzést engedélyez, munkaidő igazolás és távollétjelentés nyomtatványt ennek megfelelően állítja ki és tájékoztatja a TKI igazgatóhelyettesét.

Ez időtartam alatt a TKI alkalmazottja munkaidőben rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének otthonában köteles eleget tenni.

Tájékoztatom, hogy a munkavégzési kötelezettségére tekintettel teljes illetményre jogosult.

Tájékoztatom továbbá, hogy a home office idejére Ön köteles munkaidőben az elérhetőségét telefonon, és e-mailen keresztül folyamatosan biztosítani.

A munkarend, munkaidő, illetőleg a munkavégzés módjának esetleges változásáról vagy különleges szabályairól elektronikus úton írásban értesítem.

Kérem szíves együttműködését az otthoni munkavégzés szabályainak betartásában.