A fogvatartott munkáltatás múltja és jelene a büntetés-végrehajtásban és azon túl

2022.11.15.
A fogvatartott munkáltatás múltja és jelene a büntetés-végrehajtásban és azon túl
A FOGVATARTOTTI MUNKÁLTATÁS MÚLTJA ÉS JELENE A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN ÉS AZON TÚL 
TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
 
AZ MTA IX. GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOGI ALBIZOTTSÁGA ÉS JOGTÖRTÉNETI ALBIZOTTSÁGA, VALAMINT A MAGYAR BÖRTÖNÜGYI TÁRSASÁG
SZERVEZÉSÉBEN
A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE ALKALMÁBÓL
 
HELYSZÍN: ELTE DÍSZTEREM (AULA MAGNA)
CÍM: 1053 BUDAPEST, EGYETEM TÉR 1-3.
2022. NOVEMBER 30. (SZERDA) 14 ÓRA
 

A KONFERENCIA PROGRAMJA

14.00-14.10: A konferencia megnyitása, résztvevők köszöntése
Schmehl János bv. vezérőrnagy, a Magyar Börtönügyi Társaság elnökhelyettese

I.    rész
Levezető elnök: Balogh Elemér CSc, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem ÁJK Magyar Jogtörténeti Tanszék

14.10-14.40: A 16-17. századi fenyítőházak és a munkáltatás térnyerése a börtönügyben 
Mezey Barna DSc, egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, a Magyar Börtönügyi Társaság elnöke

14.40-15.10: A foglalkoztatás terei a Csemegi-kódex után épült magyarországi javítóintézetekben
Megyeri-Pálffi Zoltán PhD tudományos munkatárs, MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)

15.10-15.40: A fogvatartotti munkáltatás konzekvenciái a sztálini büntetőpolitika tükrében 
Pallo József bv. ezredes, habilitált egyetemi docens, NKE RTK Büntetés-végrehajtási Tanszék

15.40-16.00: Kérdések, hozzászólások

16.00-16.20: Szünet

II.    rész
Levezető elnök: Lévay Miklós CSc, egyetemi tanár, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék, az MTA ÁJB Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság elnöke 

16.20-16.50: A fogvatartotti munkáltatás célrendszere és strukturális dilemmái – Egy doktori kutatás tapasztalatai 
Ivanics Zsófia egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék

16.50-17.20: A büntetés-végrehajtási szervezet belső és központi ellátási feladatai és az ezt támogató fejlesztési beruházások nemzetgazdasági jelentősége 
Csontos Gergely István bv. ezredes, mb. ügyvezető igazgató Bv. Holding Kft.

17.20-17.50: A fogvatartotti munkáltatás, oktatás és szakmaképzés jelentősége a sikeres reintegrációs folyamatok megvalósításának érdekében
Kovács Mihály bv. ezredes, szolgálatvezető, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Szolgálata

17.50-18.10: Kérdések, hozzászólások

18.10-18.30: Zárszó
Mezey Barna DSc, egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, a Magyar Börtönügyi Társaság elnöke