A HUN-REN-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport munkaértekezlete

2023.09.11.
A HUN-REN-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport munkaértekezlete
A munkaértekezlet alkalmával a kutatócsoport alkalmazott kutatói számolnak be legfrissebb kutatási eredményeikről. Az előadások a 19. századi Habsburg Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia keretei között alkotmányos helyét kereső Magyarország jogalkotási, jogalkalmazási, jogtudományi önállóságának vizsgálatára összpontosítanak. Kiemelt szempontot képez annak vizsgálata, hogy milyen hatást gyakoroltak a hazai jog fejlődésére (jogalkotásra, jogalkalmazásra, jogirodalomra) azok a kapcsolatok, melyek a magyar jogi praxis és a jogtudomány, valamint Európa centruma között kialakultak, fennállottak; illetve, hogy a modernizáció igényével nyugat felé forduló magyar jogászság megújulását mennyiben serkentette és mennyiben gátolta az a tendencia, mely a magyar fejlődést az Európa centrumában kialakított megoldásokhoz igazította.

Helyszín és időpont: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Pázmány-terem, 2023. szeptember 13. 14:00.

A programfüzet letöltéséhez kattintson ide.