A jog szuverenitása - elméleti alapvetés

2019.08.21.
A jog szuverenitása - elméleti alapvetés

A munkaértekezletre, amelynek célja a kutatócsoport hosszú távú kutatási stratégiájának megvitatása illetve a résztvevő kutatók kutatási céljainak bemutatása, 2019. szeptember 4-én fog sor kerülni az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Kari Tanácstermében

Az értekezlet részvevői és előadásaik címei:

Prof. Dr. Karácsony András CSc: A szuverenitás kutatásáról; megközelítések, álláspontok
Prof. Dr. Mezey Barna DSc: Európai minták a magyar büntetőkodifikációban a 19. században. Hatások, ellenhatások.
Dr. Nagy Noémi PhD: Magyar szuverenitási törekvések a dualizmust megelőzően: a magyar államnyelv bevezetése
Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán PhD: A jogalkalmazás térbeli szuverenitása
Dr. Beke-Martos Judit PhD: A szuverenitás szerepe a föderális államrendszerben: a jogalkalmazás gyökerei az USA jogtörténetében
Dr. Képessy Imre: Amikor „a közjogi tekintetek a magánjogi érdekekkel összeütközésbe hozattattak” – szuverenitáskérdések az Országbírói Értekezlet ülésein
Dr. Stipta István CSc: A felvilágosult abszolutizmus jogrendszerének adaptációja – Cesare Beccaria Bűntett és büntetés című művének magyarországi fogadtatásának példáján
Dr. Nagy Janka Teodóra PhD: A szuverenitás mintázatai: a mindennapok joga, avagy jogképződés és jogalkalmazás a népi jogélet színterein
Dr. Szalma József DSc: Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (1811) továbbélése az utódállamokban

Az értekezlet programja itt érhető el.