A Magyar Tudományos Akadémia 2019. december 2-án elfogadott határozata

2019.12.02.
A Magyar Tudományos Akadémia 2019. december 2-án elfogadott határozata
Az akadémia küldetése a rendkívüli közgyűlés határozata értelmében:

Az Akadémia a magyar tudományos közösséget egyesítő és megjelenítő köztestület.

Az Akadémia őrzi és ápolja a magyar nyelvet, gondozza a nemzet tudományos és kulturális örökségét.

Az Akadémia hozzájárul a kutatás feltételeinek megteremtéséhez, és képviseli a magyar tudományos kutatás érdekeit.

Az Akadémia a tudományos minőség és a tudományetika letéteményese.

Az Akadémia feladata a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainak bővítése, eredményeinek megjelenítése és érdekeinek képviselete.

Az Akadémia a nemzet tanácsadója.

Az Akadémia közvetíti a tudományos kutatások eredményeit a társadalom számára.