Az állami szegényügyi igazgatás alapjaitól a szociális közigazgatás komplex értelmezéséig

2021.04.11.
Az állami szegényügyi igazgatás alapjaitól a szociális közigazgatás komplex értelmezéséig
Az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) és
az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottság sok szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt
Az állami szegényügyi igazgatás alapjaitól a szociális közigazgatás komplex értelmezéséig
(Megújuló törekvések – továbbélő tradíciók a dualizmus korában és a két világháború között)
című tudományos konferenciára
Időpont: 2021. április 21. 9.00 óra
A konferenciára ide kattintva csatlakozhatnak be, a programfüzetet ezen a linken keresztül tölthetik le.

PROGRAM

9.00-9.10: A résztvevők köszöntése
Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) vezetője
Dr. Stipta István, az MTA doktora, az MTA Jogtörténeti Albizottság elnöke
Dr. Nagy Janka Teodóra, PTE KPVK, a konferencia szakmai programjának szervezője

9.10-9.30: Árvaszékek működése a dualizmus korában
Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJK Magyar Jogtörténeti Tanszék
9.30-9.50: A munkaethosz és a szegényrendészet kriminalizálódása
Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Jogtörténeti Tanszék, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
9.50-10.10: A kommunális szociálpolitikától az állami társadalombiztosításig: szociális jogok, modernizáció és „szociális kérdés” a dualizmus időszakában
Dr. Cora Zoltán egyetemi adjunktus, SZTE, BTK Angol-Amerikai Intézet, Angol Tanszék
10.10-10.30: A gyermekmunka szabályozásának folyamata a történeti néprajz nézőpontjából a dualizmus korában
Dr. Deáky Zita egyetemi docens, ELTE BTK Néprajzi Intézet
10.30-10.50: Szegényügyi hivatalok az épített jog világának tükrében
Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)

10.50-11.00: Vita

11.00-11.20: Adalék a Horthy-korszak szociális igazgatásának történetéhez: az Egri Norma 
Dr. Stipta István, az MTA doktora, egyetemi tanár KRE ÁJK 
11.20-11.40: Út a hazai szegényügyi igazgatástól a honi szociális igazgatásig: a magyar közigazgatás-tudomány művelőinek nézetei a Polizeiwissenschaft időszakától a Magyary-iskola koráig
Dr. Koi Gyula tudományos munkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet
11.40-12.00: A hadiárvákra vonatkozó jogi szabályozás a két világháború között 
Dr. Szépvölgyi Enikő PhD hallgató, SZE ÁJDI
12.00-12.20: Informális szolidaritás vs. formális szolidaritási norma: a törvénytelen gyermekek tartására vonatkozó ítélkezési gyakorlat szociális aspektusai (1927-1938)
Dr. Varga István egyetemi adjunktus, PTE KPVK  
12.20-12.40:  Folyamatosság és megszakítottság a magyar szociális közigazgatástörténetben: Csizmadia Andor és a produktív szociálpolitika öröksége
Dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár, PTE KPVK

12.40-12.50: Vita

12.50: A konferencia zárása
Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport vezetője (ELKH)
Dr. Stipta István, az MTA doktora, az MTA Jogtörténeti Albizottság elnöke
Dr. Nagy Janka Teodóra, PTE KPVK, a konferencia szakmai programjának szervezője