Az épített jog szuverenitása

2021.04.16.
Az épített jog szuverenitása
Az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
sok szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt 
„Az épített jog szuverenitása”
című tudományos online konferenciájára, melynek időpontja
2021. május 12. 9.00 óra

A konferenciára ide kattintva csatlakozhatnak be, a programfüzet ezen a linken keresztül érhető el.

Program

9.00–9.10: A résztvevők köszöntése
Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) vezetője
Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán, tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH), a konferencia szakmai programjának szervezője
9.10–9.30: A hatalom architektúrája
Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán, tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
9.30–9.50: A polgári korszak bíróságainak megszervezése
Dr. Balogh Judit, egyetemi docens, DE ÁJK Jogtörténeti Tanszék
9.50–10.10: Historizálás és historizmus – Az építészeti mintakövetés variációi
Dr. Marótzy Katalin, egyetemi docens, BME ÉPK Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
10.10–10.30: Igazságügyi épületek tervpályázatai Magyarországon 1903–1916 között
Dr. Székely Márton, műemlékvédelmi szakértő, Mathias Corvinus Collegium
10.30–10.50: A bírósági épületek állatdíszei. Az állatábrázolások és az igazságszolgáltatás kapcsolata
Bódiné Dr. Beliznai Kinga, egyetemi docens, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

10.50–11.00: Vita

11.00–11.20: „Ezen monumentális templom…” Az USA legfelsőbb bíróságának épülete
Dr. Beke-Martos Judit
tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
11.20–11.40: Az épített jog szuverenitása az óceániai államokban, különös tekintettel Ausztráliára
Dr. Domaniczky Endre, vezető kutató, Mádl Ferenc Intézet, együttműködő kutató, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
11.40–12.00: Építészeti kérdések az 1843. évi börtönügyi javaslatokban
Dr. Mezey Barna, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
12.00–12.20: Infrastruktúrafejlesztés a közteherviselésért. Adalékok a reformkori úthálózat fejlesztéséhez
Dr. Heil Kristóf Mihály, tudományos segédmunkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
12.20–12.40: Községháza-építészet a dualizmus korában
Brunner Attila, művészettörténész, levéltáros, Budapest Főváros Levéltára
12.40–13.00: Idegen jogrendszerek hatása a magyar épített környezet védelmének jogszabályi és intézményi hátterére
Dr. Völgyesi Levente, egyetemi docens, PPKE JÁK Jogtörténeti Tanszék

13.00–13.10: Vita

13.10: A konferencia lezárása
Dr. Mezey Barna, az MTA doktora, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) vezetője
Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán, tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH), a konferencia szakmai programjának szervezője