Az Osztrák-Magyar Monarchia közjogi kérdései

2019.12.03.
Az Osztrák-Magyar Monarchia közjogi kérdései
A harmadik munkaértekezletre, amelynek célja a kutatócsoport hosszú távú kutatási stratégiájának megvitatása illetve a résztvevő kutatók kutatási céljainak bemutatása, 2019. december 11-én 10 órai kezdettel fog sor kerülni az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének Eckhart-szemináriumában.

Az értekezlet részvevői és előadásaik címei:

Dr. Völgyesi Levente PhD: A konkordatárius jog margójára: az egyház szuverenitásának jogdogmatikai megalapozása
Dr. Kárbin Ákos PhD: Szuverenitás, gazdaság, érdek, ellentét? A Monarchia Magyarországnak érdekei a közös birodalomban
Dr. Bathó Gábor: Miért ugyanolyan a magyar és a francia kormány 1848 elején? - mintakövetés és példaadás a magyar államszervezetben

Az értekezlet programja itt érhető el.