Beszámoló az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport konferenciájáról

2021.10.01.
Beszámoló az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport konferenciájáról
2021. szeptember 22-én az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportja (ELKH) és az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottsága egynapos tudományos online konferenciát tartott Összetett állammodellek és a hatalommegosztás elve címmel. Az érdeklődők az MS Teams platform használatával vehettek részt az eseményen.

A konferenciát Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) vezetője nyitotta meg. A konferencia programja a tematikából adódóan két egymást követő szekcióra oszlott: először a monarchikus modellek kerültek bemutatásra, majd a republikánus államok következtek. Az előadók egy előre egyeztetett koncepció mentén készítették el az egy-egy országról szóló esettanulmányukat, így mindannyian kitértek a történelmi előzményekre, a hatalommegosztás elvének érvényesülésére, az adott államszerkezetre, a jog szuverenitására és az adott országot megkülönböztető egy speciális kérdésre.

Az első, monarchikus modelleket bemutató szekciót Prof. Dr. Karácsony András, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) tudományos főmunkatársa vezette. Elsőként Dr. Kárbin Ákos, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa ismertette az Osztrák-Magyar Monarchia közös ügyeinek kérdéseit. Előadását rövid diszkusszió követte majd Dr. Képes György, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének habilitált egyetemi docense mutatta be a Magyarországon talán kevéssé ismert Svédország és Norvégia Egyesült Királyságának történetét. Dr. Heka László, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézetének egyetemi docense a Szerb-Horvát-Szlovén (és később Jugoszláv) Királyság egyes alkotmánytörténeti kérdéseibe engedett betekintést. A monarchikus modelleket bemutató szekciót rövid diszkusszió zárta. 

A második, a republikánus állammodelleket bemutató szekciót Dr. Képes György, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének habilitált egyetemi docense vezette. Itt elsőként Dr. Képessy Imre, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) tudományos segédmunkatársa mutatta be a csehszlovák állam történetét és tette fel a kérdést, hogy vajon itt Csehszlovákiáról vagy Cseh-Szlovákiáról volt-e szó. Az ő előadása utáni rövid diszkussziót Dr. Heil Kristóf Mihály, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) tudományos segédmunkatársának Svájcot bemutató előadása követte. Végül Dr. Beke-Martos Judit, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) tudományos munkatársa vázolta fel az Amerikai Egyesült Államok állammodelljét. A diszkussziót követően Prof. Dr. Karácsony András, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) tudományos főmunkatársa röviden összegezte a hallottakat, megköszönte az előadóknak a közreműködést, illetve a szervezőknek, Dr. Beke-Martos Juditnak és Dr. Képessy Imrének a munkáját, és lezárta a tanácskozást.