Bíróságtörténeti könyvbemutató Püspökladányban

2021.11.13.
Bíróságtörténeti könyvbemutató Püspökladányban
„A jogszolgáltatás története Püspökladányban” címmel jelent meg kutatócsoportunk tudományos munkatársa, Megyeri-Pálffi Zoltán szerkesztésében a Debreceni Törvényszék legújabb bíróságtörténeti kötete, melyet együttműködő kutatónk, Bódiné Beliznai Kinga mutatott be 2021. november 4-én Püspökladányban.

A munka a Debreceni Törvényszék immár ötödik bíróságtörténeti kötete, amely a Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázat keretében készült el, és amely ezúttal – Debrecen, Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény és Hajdúszoboszló után – a püspökladányi jogszolgáltatás történetét dolgozza fel.
A gazdagon illusztrált kötetet Bódiné Beliznai Kinga érdekfeszítő előadás keretében ajánlotta az olvasók figyelmébe.
A könyv Győrfi Lajos történész-muzeológus (Karacs Ferenc Múzeum) helytörténeti tanulmányával elsőként Püspökladány múltjával ismerteti meg az olvasót, majd Szendiné Orvos Erzsébet levéltár-igazgató (MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár) a település környékén egykor jól ismert betyárok világát tárja fel. Balogh Judit egyetemi docens (Debreceni Egyetem ÁJK) a püspökladányi szolgabírói hivatal neoabszolutizmus kori jellegzetességeit és működését mutatja be tanulmányában, melyet Megyeri-Pálffi Zoltán tudományos munkatársé (MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport) követ a kötetben a Püspökladányi Királyi Járásbíróság megszervezésének és elhelyezésének történetét taglalva, különös figyelmet fordítva a település ma is eredeti rendeltetését őrző járásbírósági palotájának.
A kötet záró tanulmányában Kovács Ilona főlevéltáros (MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár) a püspökladányi jogszolgáltatás jeles szereplőinek életét dolgozza fel.

Tartalom:

Ajánlók (Senyei György, Kahler Ilona Márta, Klémán Anna)
Győrfi Lajos: A történelem sodrában. Szemelvények Püspökladány történetéből
Szendiné Orvos Erzsébet: Betyárhistóriák Püspökladány határában
Balogh Judit: A püspökladányi császári és királyi szolgabírói hivatal jogszolgáltató tevékenysége a neoabszolutizmus időszakában. Az első lépések az állami bíráskodás felé
Megyeri-Pálffi Zoltán: A Püspökladányi Királyi Járásbíróság megszervezésének és elhelyezésének története
Kovács Ilona: A Püspökladányi Járásbíróság bírái és tisztviselői 1872 és 1950 között
A Püspökladányi Járásbíróság képekben

Lektor: Kahler Frigyes

Könyvészeti adatok:

Megyeri-Pálffi Zoltán (szerk.): A jogszolgáltatás története Püspökladányban. Debrecen, 2021, Debreceni Törvényszék, 120 oldal
ISBN 978-615-01-2105-5

Képek

Képek

0

/

0

0

/

0