Diké 2022/1.

Diké 2022/1.
Megjelent a Dikének, a Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport elektronikus folyóiratának 2022. évi 1. száma.

Tartalom 

I. Bevezető 

 • Herger Csabáné: Párhuzamok jogi kultúránk zsidó-keresztény és római jogi gyökerei között. Egy interdiszciplináris kutatás kérdéseiről és módszereiről  
 • Grüll Tibor: „Hoc quidem iuris est” (Coll. 5.2.1.). A Collatio legum Mosaicarum et Romanarum szerzőségének kérdéséhez  

II. Ad uxorem 

 • Hack Márta: „A derék asszony dicsérete”. Kommentár a Vetus Testamentum nőképéhez 
 • Völgyesi Levente: A házassági javak megjelenése a Corpus Iuris Canoniciben 
 • Herger Csabáné: A 17. századi protestáns természetjogászok családképe
 • Nagy Péter: The Hierarchy of the Grounds for Divorce in Transylvanian Reformed Marriage Law in the Second Half of the 19th Century 

III. Iustum et aequitas  

 • Ruff Tibor: A szólás- és tanszabadság elve a mózesi Törvényben és a rabbinikus jogban  
 • Rugási Gyula: A mózesi Törvény értelmezése a Krisztus utáni 2. században 
 • Hamza Gábor: La Bible dans les oeuvres des adhérants de l’École des Glossateurs et de l’École des Commentateurs 
 • Barcsi Tamás: Erkölcsi és emberi méltóság a középkori keresztény filozófiában 
 • P. Szabó Béla: Verweise auf das Naturrecht in den Quellen des spätfeudalen ungarischen Privatrechts 
 • Benke József: A jóhiszeműség és tisztesség magánjogi alapelve erényetikai paradigmában 

 
IV. Ius est ars boni et aequi   

 • Mészáros István László: A joguralom elvét megalapozó elemek a Vetus Testamentumban és a  Novum Testamentumban 
 • Frivaldszky János: Néhány katolikus szemléletű megfontolás az ószövetségi ‘berit’ sajátos relacionális jellegéről  
 • Finta Szilvia: A „törvények uralma” a zsidó vallásjogban 
 • Tóth J. Zoltán: A jogállamiság fogalmának eszmetörténeti vázlata