Eötvös József és társai

2021.11.17.
Eötvös József és társai
Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottsága és a Büntetés-végrehajtási Albizottsága,
a Magyar Börtönügyi Társaság és
az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
tudományos konferenciát szervez
a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
2021. november 19-én, a Magyar Tudományos Akadémia (Budapest V. Széchenyi István tér 9.) Felolvasótermében.
Az eseményen való részvétel védettségi igazolvány meglétéhez, továbbá előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció ide kattintva érhető el, határideje: 2021. november 12.

Program

10.00-10.20: A konferencia megnyitása, a résztvevők köszöntése
Schmehl János bv. vezérőrnagy, a Magyar Börtönügyi Társaság elnökhelyettese

Levezető elnök: Képes György PhD habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK

10.20-10.40: Miért nem lett Eötvös József az európai gondolkodástörténet klasszikus szerzője?
Karácsony András CSc, egyetemi tanár, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)

10.40-11.00: „A nemzetiségi kérdés megoldása közös feladatunk” Eötvös József nemzetiségpolitikai nézetei
Nagy Noémi PhD tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)

11.00-11.20: Eötvös József önkormányzatvédő centralizmusa
Stipta István DSc, egyetemi tanár, KRE ÁJK Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék

11.20-11.40: A magyar büntetőjogi viszonyok jellemzése A falu jegyzőjében 
Homoki-Nagy Mária PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék

11.40-12.00: Vita 
12.00-12.20: Szünet

12.20-12.40: Szemere és Eötvös
Hermann Róbert DSc, egyetemi tanár, KRE BTK Új- és Jelenkori Történeti Tanszék, kutatócsoport-vezető, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

12.40-13.00: Eötvös József és a börtönügyi terminológia
Mezey Barna DSc, tanszékvezető egyetemi tanár,ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)

13.00-13.20: Börtönépítészet a 19. században Eötvös József nyomán
Megyeri-Pálffi Zoltán PhD, tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)

13.20-13.40: Balla Károly a gyakorlat szakembere
Estók József ny. bv. dandártábornok, címzetes egyetemi docens, NKE

13.40-14.00: Vajna Károly, fegyintézeti igazgató, a kutató és az író
Lőrincz József PhD, címzetes egyetemi tanár, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

14.00-14.20: Tauffer Emil, avagy a börtönügy elméletben és gyakorlatban 
Bencze Béla, bv. alezredes, bv. tanácsos, a Baranyai Megyei Büntetés-végrehajtási intézet parancsnokhelyettese

14.20-14.50: Vita