Eredményesen zárult az Eötvös József és társai című tudományos emlékülés

2021.11.24.
Eredményesen zárult az Eötvös József és társai című tudományos emlékülés
A tudományos emlékülést az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottsága és a Büntetés-végrehajtási Albizottsága, a Magyar Börtönügyi Társaság és az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) szervezte.

A rendezvényt Schmehl János bv. vezérőrnagy, a Magyar Börtönügyi Társaság elnökhelyettese nyitotta meg, a délelőtti szekció levezető elnöke Dr. Képes György (habil. egyetemi docens, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék), a délutáni szekcióé Dr. Máthé Gábor (professor emeritus, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék) volt.

Kutatócsoportunk tagjai közül Karácsony András (egyetemi tanár, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport) előadásában azt vizsgálta, hogy miért nem lett Eötvös József az európai gondolkodástörténet klasszikus szerzője. Nagy Noémi (tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport) Eötvös József nemzetiségpolitikai nézeteit mutatta be, Stipta István (egyetemi tanár, KRE ÁJK Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék, a kutatócsoport együttműködő kutatója) Eötvös József álláspontját vizsgálta a vármegyék jövőjét illetően. Mezey Barna (kutatócsoportunk vezetője, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék) Eötvösnek a börtönügyi terminológia megalapozásában játszott szerepét mutatta be, míg Megyeri-Pálffi Zoltán(tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport) a börtönépítészet egyes kérdéseiről beszélt.

Képek

Képek

0

/

0

0

/

0