Eredményesen zárult az történeti-történelmi alkotmány kérdéskörét vizsgáló munkaértekezlet

2020.01.23.
Eredményesen zárult az történeti-történelmi alkotmány kérdéskörét vizsgáló munkaértekezlet
2020. január 22-én tartotta meg kutatócsoportunk soron következő munkaértekezletét, amelynek előadói a történeti alkotmány-történelmi alkotmány kérdéskörét járták körül.

Stipta István, kutatócsoportunk együttműködő kutatója előadásában az 1949-ig létezett magyar alkotmány elnevezésének metamorfózisát mutatta be. Az előadást követően nagyon érdekes vita bontakozott ki a kérdésről, illetve a két fogalom lehetséges interpretációiról. Horváth Attila a történeti alkotmányunk vívmányainak kérdéskörét vizsgálta, illetve ezeknek az alkotmánybíróság gyakorlatában betöltött szerepét mutatta be. Mezey Barna az 1869. évi 4. tc. elfogadását megelőző parlamenti vitán keresztül mutatta be a jogszabály hatásait a magyar alkotmány fejlődésére.