Jogtörténész PhD hallgatók seregszemléje az MTA-n

2022.07.17.
Jogtörténész PhD hallgatók seregszemléje az MTA-n
Tudományos seregszemlét tartottak az MTA Jogtörténeti Albizottság és MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport szervezésében és a Nemzteti Közszolgálati Egyetem, illetve a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásával 2022. június 17-én a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében.

Magyar Jogtörténészek PhD Konferenciája lehetőséget biztosított minden magyar felsőoktatási intézet doktori iskolájában jogtörténeti tárgyú doktori képzést folytató, tudományos fokozatát még meg nem szerzett PhD hallgatónak.

A konferencián nyolc egyetem tizenhat doktorandája és doktorandusza vett részt, akik négy szekcióban mutatták be legújabb tudományos eredményeiket. 

A rendezvényt Prof. Dr. Mezey Barna, az ELTE-MTA Jogtörténeti Kutatócsoport vezetője, az ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanára nyitotta meg. A délelőtti első szekció levezető elnöke Dr. Szabó István (egyetemi tanár, PPKE JÁK), a második tagozaté pedig Dr. Stipta István (egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem) voltak. A délutáni első szekciót Dr. Máthé Gábor (professor emeritus, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék) vezette, majd a negyedik-, zárórészen Dr. Homoki-Nagy Mária (egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem) elnökölt. 

A konferencia részletes programja elérhető honlapunkon.

A konferenciáról hosszabb beszámoló a Jogtörténeti Szemlében lesz olvasható.