Képessy Imre doktori értekezésének kutatóhelyi vitája

2023.05.07.
Képessy Imre doktori értekezésének kutatóhelyi vitája
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2023. április 24-én került sor Képessy Imre „Az 1861. évi Országbírói Értekezlet a törvénykezés tárgyában” című doktori értekezésének kutatóhelyi vitájára.

A nagy érdeklődés mellett megtartott szimpóziumot Bódiné dr. habil. Beliznai Kinga, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezetője nyitotta meg, akinek a köszöntőjét követően a szerző ismertette értekezése legfontosabb tudományos eredményeit, majd az előzetesen felkért hozzászólok, Stipta István professor emeritus (KRE ÁJK, Jogtörténeti Tanszék) és Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár (SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék) méltatták a disszertációt. Mind ők, mind a megjelent jogtörténészek kivétel nélkül elismerően nyilatkoztak a dolgozat témájának hiánypótló jellegéről és tudományos jelentőségéről, a kutató felkészültségéről, valamint egyhangúlag támogatták a PhD-értekezés nyilvános vitára bocsátását.