Képessy Imre doktori értekezésének nyilvános vitája

2023.06.29.
Képessy Imre doktori értekezésének nyilvános vitája
2023. június 29-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán nyilvános vitában eredményesen védte meg Az Országbírói Értekezlet története és öröksége" címmel benyújtott doktori értekezését Képessy Imre. A jelölt témavezetője Prof. Dr. Mezey Barna DSc egyetemi tanár (ELTE ÁJK), kutatócsoportunk vezetője volt.

A bíráló bizottság elnöke Prof. Dr. Földi András, az MTA levelező tagja, professor emeritus (ELTE ÁJK), míg a bíráló bizottság tagjai Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária PhD tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJTK) és Dr. Bathó Gábor PhD adjunktus (NKE ÁNTK) voltak. A disszertáció hivatalos bírálói (Prof. Dr. Stipta István DSc professor emeritus (KRE ÁJK) és Prof. Dr. Révész T. Mihály CSc címzetes egyetemi tanár (SZE DF ÁJK)) elismerő szavakkal méltatták a dolgozatot.

A bíráló bizottság az eljárás végén javaslatot tett a Doktori Tanácsnak a doktori fokozat odaítélésére, summa cum laude minősítéssel.