Konferencia a Kbtk. elfogadásának 140. évfordulója alkalmából

2019.11.29.
Konferencia a Kbtk. elfogadásának 140. évfordulója alkalmából
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara szervezésében kerül sor 2019. november 29-én a tudományos konferenciára, ahol kutatócsoportunkat együttműködő kutatóink közül Máthé Gábor, Bódiné Beliznai Kinga és Bathó Gábor képviselték. Máthé Gábor "A kihágás egységes anyagi jogintézmény", Bódiné Beliznai Kinga "Szegény a koldus, ha király is neve." Koldulás és bírói gyakorlat a Kbtk. tükrében, Bathó Gábor Kihágások a ministertanács előtt 1878-1941 címmel tartotta meg előadását.