Kutatócsoportunk munkatársainak témavezetett hallgatóit díjazták az OTDK-n

2021.04.15.
Kutatócsoportunk munkatársainak témavezetett hallgatóit díjazták az OTDK-n
A Debreceni Egyetem szervezésében került megrendezésre 2021. április 12-15. között a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója.

Kutatócsoportunk alkalmazott kutatójának témavezetett hallgatói közül Kún Hanga Cecilia "Illésházy István hűtlenségi perének jogi és történeti kontextusa" című dolgozatával II. helyezést (konzulens: Horváth Attila és Képessy Imre), Pap Péter "A bírósági végrehajtás során tapasztalható jogalkalmazási hibák Tolna vármegyében az 1920-as években" című dolgozatával különdíjat nyert el (konzulens: Képessy Imre és Losonczi Eszter). A Magyar Alkotmánytörténeti (Közjogtörténeti) Tagozatban emellett Sall Zsófia mutatta be dolgozatát "A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának reformja a 20. század kezdetén" címmel (konzulens: Képessy Imre).

Kutatócsoportunk együttműködő kutatói is több díjat szerzett hallgató munkáját segítették témavezetőként: a Magyar Alkotmánytörténeti (Közjogtörténeti) Tagozatban Schlachta Boglárka Lilla I. helyezést szerzett "Fejezetek a bírói hivatás történetéből (1890-1938)" című dolgozatával (konzulens: Stipta István), aki egyúttal elnyerte a Doktoranduszok Országos Szövetségének nagydíját is.

A konferencián a Alkotmányjogi Tagozat 1-ben különdíjat nyert el Gera Anna "Dzsuang Dszi álma az Alkotmánybíróságról - Az Alaptörvény történetisége, valamint történeti alkotmányunk vívmányai a jogtudományban, illetve az alkotmányértelmezési és jogalkotási gyakorlatban" című dolgozatával (konzulens: Gosztonyi Gergely és Szentgáli-Tóth Boldizsár), míg az Infokommunikációs Jogi Tagozatban Huszár Daniella "Freedom of Expression az algoritmusok világában" című dolgozata (konzulens: Gosztonyi Gergely) szintén különdíjban részesült.

A Jog- és Állambölcseleti Tagozatban Benedek Fanni szerzett II. helyezést "Kultúra a kommunizmus ölelésében – górcső alatt az irodalom" című dolgozatával (konzulens: Horváth Attila). 

Versenyzőinknek szívből gratulálunk az elért eredményekhez!