Kutatócsoportunk tagjai előadást tartottak a IX. Szegedi Jogtörténeti Napokon

2019.11.15.
Kutatócsoportunk tagjai előadást tartottak a IX. Szegedi Jogtörténeti Napokon
Kutatócsoportunk számos tagja előadást tartott a nagy sikerrel zárult IX. Szegedi Jogtörténeti Napokon, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának Jogtudományi Szakbizottsága szervezett. November 13-15 között a következő előadások hangzottak el kutatócsoportunk kutatói által:
 
Bódiné Beliznai Kinga: A bírói fegyelmi felelősség szabályozása Ausztriában és Magyarországon a XIX. század második felében
Beke-Martos Judit: A szuverenitás szerepe az amerikai alkotmányozásban
Horváth Attila: Száz éve történt. A Tanácsköztársaság egyes állam- és jogtörténeti kérdései
Képessy Imre: A horvát-magyar kiegyezés a korabeli szlovák sajtó szemszögéből
Megyeri-Pálffi Zoltán: Az I. büntetőnovella építészeti hatásai
Mezey Barna: A magyar büntető törvénykönyv büntető rendszere és a 2106/1880. IM E. számú rendelet
Szépvölgyi Enikő: Szociális gondoskodás a dualizmus korában
Völgyesi Levente: Szerzőség és szövegintegritás kérdése egyes középkori normaszövegekben

IX. Szegedi Jogtörténeti Napok

IX. Szegedi Jogtörténeti Napok

0

/

0

0

/

0