Kutatócsoportunk tagjai előadást tartottak a Rendszerváltás 30 éve c. konferencián

2019.10.09.
Kutatócsoportunk tagjai előadást tartottak a Rendszerváltás 30 éve c. konferencián
A tudományos konferenciát Dr. Sonnevend Pál, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja nyitotta meg, majd kutatócsoportunk vezetője, Prof. Dr. Mezey Barna köszöntötte a résztvevőket a délelőtti tagozat levezető elnökeként, míg a délutáni szekció során Prof. Dr. Máthé Gábor látta el e feladatot.
A nyitó előadást Dr. Tölgyessy Péter tartotta, "Az alkotmányosság újrateremtése Magyarországon – remények, eredmények és következmények" címmel.

Kutatócsoportunk tagjai részéről a következő előadások hangzottak el:

Dr. Gosztonyi Gergely: A rendszerváltás a sajtómegjelenések tükrében
Dr. Horváth Attila: A sajtó privatizációjáról a rendszerváltozás időszakában
Dr. Képessy Imre: A magyar állampolgárság szabályozása az elmúlt 30 évben, különös tekintettel a 2010. évi változásokra
Dr. Völgyesi Levente: A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 1990. évi IV. törvény keletkezési körülményei és gyakorlati alkalmazhatósága.

A konferenciát Bódiné Beliznai Kinga és Gosztonyi Gergely szervezték.