Lezajlott az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport 2021. április 21-i konferenciája

2021.04.22.
Lezajlott az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport 2021. április 21-i konferenciája
Az MTA-ELTE ELKH Jogtörténeti Kutatócsoport és az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottság 2021. április 21-én a szakma érdeklődésére számot tartó online konferenciát tartott Az állami szegényügyi igazgatás alapjaitól a szociális közigazgatás komplex értelmezéséig (Megújuló törekvések – továbbélő tradíciók a dualizmus korában és a két világháború között) címmel.

A program a Kutatócsoport által megfogalmazott kutatási célokhoz illeszkedve interdiszciplináris kitekintéssel kívánt képet adni a szegényügynek a dualizmus időszakában kialakuló, majd nemzetközi minták és hazai előképek alapján a két világháború közötti időszakban a közigazgatás modernizációs folyamatában megújított jogintézményeiről. 

A konferencián a kutatási terület elismert szakemberei: jogtörténészek, történészek, néprajzosok és szociálpolitikusok ismertették a terület legújabb kutatási eredményeit. Az előadásokat követő szakmai vita lehetőséget nyújtott olyan új kérdések, álláspontok megfogalmazására is, amelyek a Kutatócsoport által a konferencia témájában megjelentetni kívánt tanulmánykötet anyagát formálhatják, gazdagíthatják.

A konferencia résztvevőit Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA doktora az MTA–ELTE ELKH Jogtörténeti Kutatócsoport vezetője, Prof. Dr. Stipta István, az MTA doktora, az MTA Jogtörténeti Albizottság elnöke és Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra, a konferencia szakmai programjának szervezője köszöntötte. 

Az első szekció előadásai az állami szegényügyi igazgatás kialakulásának előzményeit és a dualizmus időszakában annak alapvető jogintézményeit tekintették át: Árvaszékek működése a dualizmus korában (Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJK Magyar Jogtörténeti Tanszék), A munkaethosz és a szegényrendészet kriminalizálódása (Prof. Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Jogtörténeti Tanszék, MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport), A kommunális szociálpolitikától az állami társadalombiztosításig: szociális jogok, modernizáció és „szociális kérdés” a dualizmus időszakában (Dr. Cora Zoltán egyetemi adjunktus, SZTE, BTK Angol-Amerikai Intézet, Angol Tanszék), A gyermekmunka szabályozásának folyamata a történeti néprajz nézőpontjából a dualizmus korában (Dr. Deáky Zita egyetemi docens, ELTE BTK Néprajzi Intézet), Szegényügyi hivatalok az épített jog világának tükrében (Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport).

A második szekció előadásai a szociális közigazgatás komplex értelmezésének elméleti és gyakorlati kérdéseit helyezték a fókuszba a két világháború közötti időszakban: Adalék a Horthy-korszak szociális igazgatásának történetéhez: az Egri Norma(Prof. Dr. Stipta István, az MTA doktora, egyetemi tanár KRE ÁJK), Út a hazai szegényügyi igazgatástól a honi szociális igazgatásig: a magyar közigazgatás-tudomány művelőinek nézetei a Polizeiwissenschaft időszakától a Magyary-iskola koráig (Dr. Koi Gyula tudományos munkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet)A hadiárvákra vonatkozó jogi szabályozás a két világháború között  (Dr. Szépvölgyi Enikő SZE ÁJDI), Informális szolidaritás vs. formális szolidaritási norma: a törvénytelen gyermekek tartására vonatkozó ítélkezési gyakorlat szociális aspektusai (1927-1938) (Dr. Varga István egyetemi adjunktus, PTE KPVK), Folyamatosság és megszakítottság a magyar szociális közigazgatástörténetben: Csizmadia Andor és a produktív szociálpolitika öröksége (Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra tanszékvezető egyetemi tanár, PTE KPVK).

 

Képek

Képek

0

/

0

0

/

0