Maróth Miklós, az ELKH elnökének körlevele

2020.04.06.
Maróth Miklós, az ELKH elnökének körlevele
Tisztelt ELKH Munkatársak!

Nagy örömmel és büszkeséggel osztom meg Önökkel a nagyszerű hírt, hogy a 2020. március 15-ei Nemzeti Ünnep alkalmából Széchenyi Díjjal elismert polgártársaink közül öten az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz kötődnek: Irányító Testületi tagok és jelenlegi, illetve nyugalmazott munkatársak. A Széchenyi Díjat a tudományos élet azon kiemelkedő képviselőinek ítélik oda, akik hosszú évtizedes munkájukkal rendkívüli eredményeket értek el a kutatás, illetve oktatás terén.

Az ilyen kimagasló teljesítmény mögött elkötelezettség, hivatástudat, szorgalom és alkotásvágy áll, ami nélkül nem lehet értékeket létrehozni a közösség, az ország, sokszor az egész emberiség hasznára. Az ELKH hálózatából kitüntetett kollégák kétségkívül hozzájárulnak ahhoz, hogy újra és újra megmutathassuk a világnak: Magyarországnak van tehetsége, tudása és ereje. És ez a jövőnk sikerének záloga.

Alább bemutatjuk a Széchenyi Díjat elnyert ELKH kollégákat, és ismertetjük a díj odaítélésének hivatalos indoklását:


[https://mcusercontent.com/4a5c49929bc1764f0b0eac710/images/e3da6551-fac6-4a94-b8a6-a0d026c0c7fd.png]
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a hazai és nemzetközi ókortudomány elismert szakértőjeként folytatott, főként az egykori római provinciák régészetével, illetve Pannonia történetével kapcsolatos jelentős kutatásai, valamint egyetemi oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként.

Borhy László Rezső régész, ókortörténész, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, a Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézete Ókori Régészeti Tanszékének egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének tagja.


[https://mcusercontent.com/4a5c49929bc1764f0b0eac710/images/a2aafe90-0425-4d7d-98d5-a4d33891d4e6.png]
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során az algebra, ezen belül a csoportelmélet és az univerzális algebra területén elért nagy hatású kutatási eredményei, valamint a magyar tudomány nemzetközi megbecsültségét erősítő, kiemelkedően eredményes intézményvezetői és tudományszervezői munkája elismeréseként.

Pálfy Péter Pál matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELKH kutatóintézet-hálózathoz tartozó Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének tagja.


[https://mcusercontent.com/4a5c49929bc1764f0b0eac710/images/08c92202-89c0-4a25-b3ff-2184b3f3efcc.png]
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a XX. századi magyar zenetörténet területén folytatott hiánypótló kutatásai, valamint az emigrációba kényszerült, és emiatt kevésbé ismert hazai zeneszerzők, illetve előadóművészek életművének széles körű megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként.

Berlász Melinda Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, az ELKH kutatóintézet-hálózathoz tartozó Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének nyugalmazott főmunkatársa.


[https://mcusercontent.com/4a5c49929bc1764f0b0eac710/images/9de0bd89-b7c7-4c50-83b4-14db80a843ae.png]
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a sejtek közötti jelátviteli folyamatok vizsgálata területén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint a biokémia, illetve molekuláris biológia oktatásában végzett magas szintű munkája, továbbá jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként.

Buday László orvos-biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELKH kutatóintézet-hálózathoz tartozó Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének igazgatója, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének egyetemi tanára.


[https://mcusercontent.com/4a5c49929bc1764f0b0eac710/images/5b9bee98-33ce-4109-b82c-d98330972f3e.png]
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a soktestrendszerek kollektív viselkedésének statisztikus fizikai vizsgálata terén elért nagy jelentőségű, nemzetközileg is széles körben elismert kutatási eredményei, valamint iskolateremtő tudományos munkája elismeréseként.

Iglói Ferenc, a fizikai tudomány doktora, az ELKH kutatóintézet-hálózathoz tartozó Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének tudományos tanácsadója, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézete Elméleti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára.


A Széchenyi Díjat elnyert kollégáink mellett számos, egyéb rangos kitüntetéssel elismert munkatársunk is van az ELKH kutatóintézet-hálózatban, akik olyan sokan vannak, hogy egy ilyen hírlevélben nem is tudnánk felsorolni őket.

Ezért engedjék meg, hogy az ELKH vezetőségének és teljes kutatóhálózatának nevében ezúton gratuláljak minden kitüntetett kollégánknak, és megköszönjem áldozatos, eredményes munkájukat, amellyel egyben az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat hírnevét is erősbítik.

Kívánok sok erőt, egészséget és örömet a további feladatokhoz.

Tisztelettel:
Maróth Miklós
Elnök
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat