Megjelent Domaniczky Endre Határterületeken című kötete

2021.02.22.
Megjelent Domaniczky Endre Határterületeken című kötete
Megjelent kutatócsoportunk együttműködő kutatójának, Domaniczky Endrének kötete a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet gondozásában. A könyv a szerzőnek az elmúlt évtizedben megjelent tanulmányai közül válogat, alapvetően négy témakörhöz illeszkedve.

A kötet első és második fejezetében található írásai egy része a közigazgatás és a civil szektor közötti kapcsolatrendszer jogtörténeti és közigazgatási jogi oldalát járják körül. Több tanulmányában is vizsgálja az egyesülési jog magyarországi fejlődését, illetve bemutatja a kivételes hatalom magyarországi szabályozásának történetével kapcsolatos vizsgálódásait is. A kötetben közölt tanulmány egy hosszabb áttekintés első fejezete.  A szerző a 2010 és 2020 közötti évtized nagy részét (2011-2015, 2018-2019) a szerző konzuli szolgálatban különböző ausztráliai állomáshelyeken töltötte. Diplomáciai munkája során közelebbi kapcsolatba került a nemzetközi joggal, így a kötet harmadik fejezetében található publikációk elsősorban a konzuli jog, illetve a külügyi igazgatás területéhez kapcsolódnak. A szerző az Ausztráliában töltött idő alatt közelebbi kapcsolatba került a magyar diaszpórával, és ennek nyomán - elsősorban a térség őslakos közösségeivel kapcsolatos helyi szabályozás kutatása során - a  kisebbségi jogok, a kulturális identitás témaköreivel. Az ausztrál bevándorlási politikát tanulmányozva a szuverenitás, bevándorlás, emberi jogok kérdésköre is foglalkoztatni kezdte, amelyet a déli kontinensen az angolszász jogi hagyományokra tekintettel is az Európában szokásostól eltérő megközelítéssel tárgyalnak. Ausztrália ugyanis egy kétszáz éves államtól szokatlanul mozgalmas alkotmánytörténettel is rendelkezik. A kisebbségek és őslakos közösségek elismerése, jogegyenlőségük megteremtése pedig nem csupán jogtörténeti kuriózum, de egyes elemeiben akár az európai uniós vagy a magyar nemzeti jogalkotás számára is jó gyakorlatként szolgálhat. A kötetet az ausztrál alkotmány- és jogtörténet jelentős dokumentumainak első magyar fordítását tartalmazó szöveggyűjtemény egészíti ki. Ez a munka témaválasztását és szerkezetét tekintve is határterületeken mozog, miközben mindvégig jogi szempontból próbál bemutatni egy európai fogalomrendszerrel nehezen megragadható országot és térséget. Ausztrália - angolszász öröksége és ázsiai fekvése okán - maga is kompország, határterületen ingázott és ingázik továbbra is. A könyv utolsó fejezetében, amely a "Határterületeken" címet viseli, a szerzőnek a magyar diaszpóra múltjával kapcsolatos - a jogtörténet, a nemzetközi jog és a történettudomány perifériáján mozgó - néhány cikke helyet kapott.