Megjelent kutatócsoportunk tagjának, Nagy Janka Teodórának a cigány közösségi kultúráról szóló könyve.

2019.09.12.
Megjelent kutatócsoportunk tagjának, Nagy Janka Teodórának a cigány közösségi kultúráról szóló könyve.

Ez a rendhagyó tananyag arra vállalkozik, hogy megismertesse az olvasót, köztük a pedagógusképzés hallgatóit a cigány közösségekre vonatkozó alapvető fogalmakkal, közösségi kultúrájuk vizsgálatának antropológiai és néprajzi szemléletével. A cigányság történeti és táji tagolódásának bemutatását követően jelen időben vizsgálja helyüket, szerepüket a mai magyar társadalomban. Nem kerüli meg az újra és újra megfogalmazódó dilemmákat sem (pl. a cigányság kultúrája etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája, asszimiláció vs. szegregáció). A jogász-néprajzos professzor szemléleti alapként a megismerést és a megértést hangsúlyozza társadalomtörténeti (jogtörténeti, jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi és jogi antropológiai) kutatásai alapján. Szerzőtársként a PTE KPVK a Tolna megyei Ozorán élő szociális munkás hallgatója pedig hitelesen mutatja be saját cigányközössége életét: elsősorban az egyént- és közösséget formáló ünnepeket, a család szerepét emelve ki a generációs változások folyamatában. A szerzők bíznak abban, sikerül a cigányközösségekről a legfontosabb alapismeretek átadni a pedagógusképzés hallgatóinak – a jegyzet végén olvasható klasszikus szakirodalom mellett az internet információs lehetőségeit és a személyes tudást, tapasztalatot is felhasználva.

Bibliográfiai adatok: Nagy Janka Teodóra - Sztojka-Kovács Petra: Romológiai alapismeretek,  Közelítések a cigány közösségi kultúrához Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2019.