Megjelent Mezey Barna, kutatócsoportunk vezetőjének újabb kötete a magyar börtönügy történetéről

2019.09.14.
Megjelent Mezey Barna, kutatócsoportunk vezetőjének újabb kötete a magyar börtönügy történetéről

A magyar börtönügy története című kötet az első tankönyvi kísérlet a hazai börtönügy történetének átfogó feldolgozására, amelyet elsősorban az egyetemi szintre emelkedett büntetés-végrehajtási szakmai képzés igényeinek megfelelően készítettek a szerzők. A tankönyv a szakma történelmi gyökereinek, a szabályozás, a tudományos gondolkodás, a szervezet- és intézményrendszer, illetve működésének bemutatásával a börtönügyről rendelkezésre álló ismeretanyag elmélyítéséhez járul hozzá. Előkészíti, valamint megkönnyíti a hatályos szabályozás és reáliák megértését, feldolgozását. E könyv a szakmában dolgozók és az érdeklődők számára is eligazodást nyújthat. Elősegítheti a büntetés-végrehajtás szakmai jellegének erősítését, azt, hogy a börtön, amely intézmény korábban csak az elvonásokra, a fogvatartottak mély alávetésére vagy csupán meg őrzésükre helyezte a hangsúlyt, mára az elítéltek készségeinek és képességeinek fejlesztésére is irányítsa erőforrásait, javítva a fogvatartottak társadalomba vissza-térésének esélyét, valamint lehetőséget kínálva önmaguk megváltoztatására.

Bibliográfiai adatok: Lőrincz József - Mezey Barna A magyar börtönügy története. Budapest, 2019. Dialog Campus.