Megyeri-Pálffi Zoltán előadott a Látkép 2021 Művészettörténeti Fesztivál kereteiben megrendezett tudományos konferencián

2021.10.14.
Megyeri-Pálffi Zoltán előadott a Látkép 2021 Művészettörténeti Fesztivál kereteiben megrendezett tudományos konferencián
A 2021. szeptember 23. és 25. között megtartott Látkép 2021 Művészettörténeti Fesztivál kereteiben megrendezett tudományos konferencia Az építészet és játékszabályai a 19–20. századi városokban c. szekciójában előadást tartott Megyeri-Pálffi Zoltán, kutatócsoportunk tudományos munkatársa, úgy is mint a Csonka Pál Doktori Iskola (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) doktorandusza (témavezetője Marótzy Katalin).

Városházi lépcsők, folyosók, hivatali szobák – a dualizmus kori nagy városházák helyiségstruktúrája és építészete c. előadás az 1867-es kiegyezést követő államszervezeti modernizáció témaköréhez kapcsolódott: az ekkor létrehozott struktúra sajátos keretet teremtett mind a helyi önkormányzás, mind a közigazgatás számára. A korszakban épült nagy városházák – a törvényhatósági jogú városok széképületei – olyan középületekké váltak, amelyek építészeti kialakításukban egyszerre igazodtak a közigazgatási-hivatali struktúrához és a helyi hatalom képviselőinek reprezentációs igényeihez. E befolyásoló tényezők között az előbbiek egzakt szabályok közé szorították a tervezőt a városházi alaprajzi rendszer kialakításakor, az utóbbiak pedig – engedve a reprezentációs és a művészeti igényeknek – nagyobb teret adtak az építésznek az alkotásban.

Az előadás – néhány nagyobb városháza példáján keresztül – e „játéktérre” engedett rálátást a közigazgatás- és az építészettörténet szemüvegén keresztül.

Képek

Képek

0

/

0

0

/

0