Mezey Barna előadása a pécsi jogi kultúrtörténeti tudományos rendezvényen

2021.11.30.
Mezey Barna előadása a pécsi jogi kultúrtörténeti tudományos rendezvényen
A Magyar Tudomány Ünnepének Baranya megyei programsorozatához kapcsolódva az MTA PAB IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizottsága és a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport 2021. november 23-án „A „fent” és  „lent” joga, avagy új közelítések a humán tudományközi kutatások társadalmi hasznosságához” címmel tudományos rendezvényt szervezett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 

A kerekasztal-beszélgetést Mezey Barna előadása nyitotta meg a Lent és a fent szerepéről a jogtörténetben. A programnak része volt egy jogi néprajzi könyvbemutató is. Tárkány Szücs Ernő monográfiájának (Magyar jogi népszokások) 3. kiadását a szerző fia, Tárkány Szücs Attila méltatta, Bognár Szabina szerkesztőként a Kutatócsoport kiadványsorozatának 10., az elmúlt évtized tudományos kutatási eredményeit összegző kötetét ajánlotta a megjelentek figyelmébe. („Száz plusz tíz” jubileumi kötet ). Bemutatásra került az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport által a külhoni közönség számára a jeles tudós életművének bemutatását célzó német és angol nyelvű tanulmánykötetet is (Ernő Tárkány Szücs: Rechtsgeschichte und Volksbräuche. (Ausgewählte Studien). Átadásra került a Kutatócsoport alapító tagja, Dr. Béli Gábor, a PTE ÁJK tanszékvezetője, oktatási és tudományos dékánhelyettes, továbbá posztumusz Prof. em. Kajtár István számára az Erdős Péter hódmezővásárhelyi grafikus által készített Tárkány Szücs Ernő emlékplakett, majd bemutatták  a kiváló jogász és néprajztudós, a hazai jogi néprajz nemzetközi hírű kutatója születésének 100. és a szellemi örökségét ápoló jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatócsoport megalakulásának 10. évfordulóján kiadott három kötetet.