Mezey Barna mutatta be a Balatonfüredi Járásbíróság történetét feldolgozó kötetet

2021.12.01.
Mezey Barna mutatta be a Balatonfüredi Járásbíróság történetét feldolgozó kötetet
A Balatonfüredi Járásbíróság történetét feldolgozó kötetet mutattak be hétfőn a Kisfaludy Galériában. A Veszprémi Törvényszék és a balatonfüredi önkormányzat, valamint helytörténeti gyűjtemény együttműködésének eredményeképpen, az Országos Bírósági Hivatal támogatásával létrejött kötet a járásbíróság történetét (Balatonfüreden 1872. január elsejétől 84 éven át működött járásbíróság.) és vezetőinek életútját is ismerteti. (P. Miklós Tamás - Szabó Viktor: A Balatonfüredi járásbíróság története. Veszprém 2021. A Veszprémi Törvényszék kiadása.).

A Veszprémi Törvényszék elnöke, Némethné dr. Szent-Gály Edit arról beszélt, hogy ez a harmadik kötet abban az Emlékkönyv-sorozatban, melyet a törvényszék múltjának szenteltek. A kötet megjelentetésére és bemutatójára jó alkalmat szolgáltat a tény, hogy 2022. január elsejétől az országban elsőként Balatonfüreden megkezdi munkáját egy törvénykezési hely. Bóka István polgármester üdvözölte, hogy közel hetven esztendő után ismét lesz törvénykezés Balatonfüreden.

Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, jogtörténész mutatta be a kötetet, méltatva annak alaposságát, a felhasznált levéltári, irattári, szakirodalmi forrás és sajtóanyag mélységét. Szólt arról. milyen jól dokumentálja a balatonfüredi járásbíróság története a bírói hatalom függetlenségének megvalósítását az 1869. évi IV. törvénycikk végrehajtásában, a közigazgatási és az igazságszolgáltatási határok megvonásának példáján. Rámutatott a bírói hivatás szilárdságának és a független ítélkezés kialakításának folyamatában az identitás szerepére, a történetét ismerő szakma hagyománytiszteletére, melyet ez a könyv is bizonyít. A füredi járásbíróság története bizonyítéka annak is, hogy a bírák miként támaszkodtak tradícióikra az időről időre megerősödő politikai és hatalmi nyomással szemben. A könyvbemutató után Kahler Frigyes nyugalmazott kollégiumvezető nyitotta meg. a balatonfüredi járásbíróság történetének meghatározó időszakait a kötet gazdag kép-és tényanyaga alapján összeállított áttekintő kiállítást.