Nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvések a dualizmus korszakában

2019.09.27.
Nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvések a dualizmus korszakában
A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében tudományos konferenciát szervez az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport és az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke. Az esemény helyszíne és időpontja: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme, 2019. november 20. 
 
A konferencia programja:

8:30 - 9:00:    Regisztráció

9:00 - 9:10:    A résztvevők köszöntése – Prof. Dr. Mezey Barna, az MTA doktora a kutatócsoport vezetője
9:10 - 9:30:    Dr. Nagy Noémi PhD: Szuverenitási törekvések ütközőzónájában: nyelvi jogi  szabályozások az Osztrák-Magyar Monarchiában
9:30 - 9:55:    Prof. Dr. Andrássy György: Az 1868. évi XLIV. törvénycikk mai szemmel, elméleti megközelítésben
9:55 - 10:20: Prof. Dr. Csernicskó István, az MTA doktora: A nyelvi és politikai szuverenitás összefüggései a 19. század végén, a 20. század elején: az északi szláv nyelvek példája

10:20 - 10:50: Vita

10:50 - 11:10: Kávészünet

11:10 - 11:35: Dr. Lajtai László PhD: A tannyelv szabályozása az 1918 előtti magyarországi alsó- és középszintű tanintézményekben
11:35 - 12:00: Schwarczwölder Ádám: Megvásárolt társország? Andrássy Gyula, a horvát bán és a 121 ezer forint esete
12:00 - 12:20: Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán PhD: Szuverenitáselemek a magyar névviselésben – tradíciók és az állami szabályozás
12:20 - 12:40: Dr. Képessy Imre: A nyelvi jogok szerepe a 19. századi szlovák autonómiatörekvésekben
12:40 - 13:00: Dr. Heil Kristóf Mihály: A rendszeres bizottsági munkálatok és a magyar nyelv kérdése

13:00 - 13:30: Vita

A konferencia programfüzete innen letölthető.