Sikeresen zárult az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport első munkaértekezlete.

2019.09.05.
Sikeresen zárult az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport első munkaértekezlete.

Az ülést Révész T. Mihály nyitotta meg, aki röviden köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően Mezey Barna. a kutatócsoport vezetője ismertette a kutatócsoport hosszútávú stratégiáját a résztvevők számára, majd Magyariné Horváth Ágnes kutatásszervező beszélt az adminisztratív teendőkről.

Ezt követték a kutatócsoport közalkalmazott és együttműködő kutatóinak előadásai:

Prof. Dr. Karácsony András CSc: A szuverenitás kutatásáról; megközelítések, álláspontok
Prof. Dr. Mezey Barna DSc: Európai minták a magyar büntető kodifikációban a 19. században. Hatások, ellenhatások.
Dr. Nagy Noémi PhD: Magyar szuverenitási törekvések a dualizmust megelőzően: a magyar államnyelv bevezetése
Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán PhD: A jogalkalmazás térbeli szuverenitása
Dr. Beke-Martos Judit PhD: A szuverenitás szerepe a föderális államrendszerben: a jogalkalmazás gyökerei az USA jogtörténetében
Dr. Képessy Imre: Amikor „a közjogi tekintetek a magánjogi érdekekkel összeütközésbe hozattattak” – szuverenitáskérdések az Országbírói Értekezlet ülésein
Dr. Stipta István CSc: A felvilágosult abszolutizmus jogrendszerének adaptációja – Cesare Beccaria Bűntett és büntetés című művének magyarországi fogadtatásának példáján
Dr. Nagy Janka Teodóra PhD: A szuverenitás mintázatai: a mindennapok joga, avagy jogképződés és jogalkalmazás a népi jogélet színterein 
Dr. Szalma József DSc: Az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv (1811) továbbélése az utódállamokban