Sikeresen zárult az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport második munkaértekezlete.

2019.10.16.
Sikeresen zárult az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport második munkaértekezlete.
Az ülést Prof. Dr. Mezey Barna nyitotta meg, aki köszöntötte a résztvevőket, majd röviden szólt a kutatócsoporttal kapcsolatos fontosabb fejleményekről. Kiemelte, hogy szerkesztés alatt áll a kutatócsoport tagjainak munkásságát bemutató első kötet, valamint jelezte, hogy a két munkaértekezlet írásos anyagainak megjelenésére még ez évben sor fog kerülni a Jogtörténeti Szemle különszámában.

A köszöntőt követően a előadásokra került sor:

Dr. Képes György PhD: Az 1814-1905 közötti svéd-norvég unió, különös tekintettel a közös külügyre
Dr. Bódiné Beliznai Kinga PhD: Felsőbíróságaink döntvényalkotási joga
Dr. Képessy Imre: Amikor „a közjogi tekintetek a magánjogi érdekekkel összeütközésbe hozattattak” – szuverenitáskérdések az Országbírói Értekezlet ülésein.           Dr. Heil Kristóf: Operátumok a vármegyék előtt. A megyei politizálás változásai
Dr. Szépvölgyi Enikő: A szegényügy dualizmuskori rendezése, a községi illetőség jelentősége

A munkaértekezleten a kutatócsoport tagjai közül részt vett Beke-Martos Judit, Karácsony András, Megyeri-Pálffi Zoltán és Nagy Janka Teodóra.

A jog szuverenitása - elméleti alapvetés II.

A jog szuverenitása - elméleti alapvetés II.

0

/

0

0

/

0