Sikerrel védte meg doktori disszertációját Bathó Gábor

2021.06.01.
Sikerrel védte meg doktori disszertációját Bathó Gábor
Eredményesen védte meg dr. Bathó Gábor (kutatócsoportunk együttműködő kutatója) „A magyar kormány szerkezetének változásai és működése egyes aspektusai Magyarországon 1848 és 1944 között” című doktori értekezését a 2021. május 31-én, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Doktori Iskolája által szervezett nyilvános vita keretében. A doktorjelölt témavezetője Dr. Horváth Attila alkotmánybíró, tanszékvezető egyetemi tanár (NKE ÁNTK), kutatócsoportunk együttműködő kutatója. A bíráló bizottság döntése szerint Bathó Gábor az elérhető 15 pontból 15 pontot szerzett, így annak tagjai summa cum laude minősítéssel javasolták a jelölt részére a PhD fokozat odaítélését.

A bíráló bizottság elnöki pozícióját Dr. Szabó István tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE JÁK) töltötte be. 

A bizottság tagjai közül az opponensi feladatokat kutatócsoportunk együttműködő kutatói, Dr. Stipta István egyetemi tanár (KRE ÁJK) és Dr. Révész T. Mihály c. egyetemi tanár (SZE ÁJK) látták el.

A bizottság tagjai voltak továbbá kutatócsoportunk együttműködő kutatója, Dr. Máthé Gábor professor emeritus (NKE ÁNTK) és kutatócsoportunk vezetője, Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK). A titkári feladatokat Dr. habil Völgyesi Levente egyetemi docens (PPKE JÁK) látta el.