Szuverenitás: Elméletek - történetek

2020.03.05.
Szuverenitás: Elméletek - történetek
A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Jogtörténeti Albizottsága, az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport és az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke tudományos konferenciát szervez a szuverenitás fogalmának elméleti és gyakorlati megközelítéséről.
Az esemény helyszíne és időpontja: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme. A konferencia időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület döntése értelmében.

A konferencia programja:

9:15 - 9:30:     Regisztráció

9:30 - 9:40:    Megnyitó – Prof. Dr. Stipta István, CSc, az MTA Jogtörténeti Albizottság elnöke, Prof. Dr. Karácsony András CSc, egyetemi tanár
9:40 - 10:05:  Dr. Karácsony András CSc: Kelsen és Schmitt vitája a szuverenitásról (jogi és politikai szuverenitásfelfogás)
10:05 - 10:30: Dr. Kisteleki Károly PhD: Erdély szuverenitása és az 1868-as újraegyesülési törvény
10:30 - 10:55: Dr. Pongrácz Alex PhD: A magyar szuverenitásfogalom története
10:55 - 11:20: Dr. Tóth J. Zoltán PhD: Szuverenitáselméletek a szuverenitás alanyáról

11:20 - 11:40: Vita

11:40 - 12:00: Kávészünet

12:00 - 12:25: Dr. Kardos Gábor CSc: Szuverenitás és a nemzetközi szerződése
12:25 - 12:50: Dr. Horváth Attila PhD: Szuverenitás és a szentkorona eszme
12:50 - 13:15: Dr. Löffler Tibor PhD: A menekült mint szuverén
13:15 - 13:40: Dr. Szmodis Jenő PhD: A szuverenitásról a Sein-Sollen "koordinátarendszerében"

13:40 - 14:00: Vita

14:00: Zárszó