Tájékoztató 2011

Az MTA ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport a magyar jogtörténet-tudományi kutatásoknak egyetlen magyarországi támogatott programja. A kutatócsoport kutatási tematikája a „Régiók – parlamentarizmus – jogállam” cím alatt összefoglalt 19–20. századi alkotmányfejlődés keretébe illesztett összehasonlító regionális elemzéseken nyugszik. (parlamentek, pártok, parlamentarizmus; Európa – régiók – nemzetállamok; törvényalkotás – európai joggyakorlat – magyar kodifikációk altémák keretében). A csoport tagjai a megosztott parlamentarizmus kérdéskörét, az európai és nemzeti intézmények viszonyát, a jogállamiság nemzetállami és európai szintű megvalósulását kutatják. A 2011. évben jelentős eredménye volt a csoportnak a pénzügyi közigazgatási bíróság története (1884-1896) c. monográfia, illetve A szimbólumok üzenete (A jogi kultúra jelképei: eljárások és szokások, formák és tárgyak) c. tanulmánykötet. A kutatócsoport az év során MTA doktori címmel gyarapodott, egy újabb MTA doktori eljárás van folyamatban. A kutatócsoport célja egyben a magyarországi jogtörténet-tudományi kutatások fókuszálása; a tudományos konferenciák, kiadványsorozatok és informális kapcsolatok szervezése. A kutatócsoport munkájának eredményét számos egyedi kötetben publikálta. Állandó és rendszeresen megjelenő kiadványai magyar nyelven a Jogtörténeti Szemle, német nyelven az Ungarische Rechtshistoriker, a Junge Ungarische Rechtshistoriker, német és angol nyelven a Rechtsgeschichtliche Voträge/Lectures on Legal History.