Dialógusok a szuverenitásról címmel tartott konferenciát kutatócsoportunk

2020.11.23.
Dialógusok a szuverenitásról címmel tartott konferenciát kutatócsoportunk
Dialógusok a szuverenitásról címmel tartott konferenciát az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport 2020. november 23-án. Az esemény online, a Microsoft Teams programon keresztül zajlott. A konferencia célja volt bemutatni a kutatócsoport elmúlt egy éves munkájának fontos eredményeit. Aktuális publikációk mentén invitáltuk beszélgetésre vendégeinet és más szakmai érdeklődőket. Rendkívül sokszínű diskurzus várta a résztvevőket. 

A rendezvényt Mezey Barna, a kutatócsoport vezetője és Karácsony András, a konferencia szervezője nyitotta meg. Az első szekció képet adott arról, hogy a kutatás kezdeti szakaszában milyen szellemi munícióval, már elért eredményekkel rendelkeztek a program résztvevői. A felkért előadók Megyeri-Pálffi Zoltán, Balogh Judit és Bódiné Beliznai Kinga voltak. 

A második szekció témája a kutatócsoport központi törekvéséhez kapcsolódott, azaz a jogi szuverenitás kérdéséhez a 19. századi Magyarországon. Az előadók (Nagy Noémi, Hermann Róbert, Herger Csabáné) a nyelvi szuverenitásra, az államnyelv alakulásának formálódására koncentráltak. 

A harmadik szekció előadásai a szuverenitásproblematika múltját és jelenét kötötték össze. Részben elmélettörténeti módon, részben a magyar történelem meghatározott időszakát vizsgálva tekintette át az elmúlt félévtizedben tapasztalható és a szuverenitás kérdéskörrel összefüggésben álló politikai fejleményeket. Az előadók Karácsony András, Szabadfalvi József és Takács Péter voltak.

A konferencia lebonyolításának szokatlan módja (online) ellenére 25-30 fő érdeklődése mellett zajlott az eszmecsere, mely dialógusok a kutatócsoport tagjainak fontos impulzusokat adtak, és segítik a következő év kutatási súlypontjainak meghatározását. Örülönk, hogy ily módon betekintést engedhettünk munkánkba és köszönjük az érdeklődőknek a részvételt és az eszmecserét. 

Képek

Képek

0

/

0

0

/

0