Nagy sikerrel zárult az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport első konferenciája.

2019.11.20.
Nagy sikerrel zárult az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport első konferenciája.

A konferenciát, amelyre az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácstermében került sor 2019. november 20-án, Mezey Barna, a kutatócsoport vezetője nyitotta meg, aki üdvözölte a résztvevőket és röviden ismertette a kutatócsoport célkitűzéseit. 

Az eseményen a következő előadások hangzottak el:

Dr. Nagy Noémi PhD: Szuverenitási törekvések ütközőzónájában: nyelvi jogi szabályozások az Osztrák-Magyar Monarchiában
Prof. Dr. Andrássy György: Az 1868. évi XLIV. törvénycikk mai szemmel, elméleti megközelítésben
Prof. Dr. Csernicskó István, az MTA doktora: A nyelvi és politikai szuverenitás összefüggései a 19. század végén, a 20. század elején: az északi szláv nyelvek példája
Dr. Lajtai László PhD: A tannyelv szabályozása az 1918 előtti magyarországi alsó- és középszintű tanintézményekben
Schwarczwölder Ádám: Megvásárolt társország? Andrássy Gyula, a horvát bán és a 121 ezer forint esete
Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán PhD: Szuverenitáselemek a magyar névviselésben – tradíciók és az állami szabályozás
Dr. Képessy Imre: A nyelvi jogok szerepe a 19. századi szlovák autonómiatörekvésekben
Dr. Heil Kristóf Mihály: A rendszeres bizottsági munkálatok és a magyar nyelv kérdése

A konferenciát Nagy Noémi szervezte.

A konferencia programfüzete innen érhető el.