1723 — a magyar alkotmánytörténet nagy esztendeje

2023.10.04.
1723 — a magyar alkotmánytörténet nagy esztendeje
1723
A magyar alkotmánytörténet nagy esztendeje

Tudományos konferencia      
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke,
az MTA IX. Osztály Jogtörténeti Albizottsága és
a HUN-REN–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport
szervezésében
Helyszín és időpont: 
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterem 
(1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
2023. október 4. 10:00

A konferencia programja:

10.00–10.20: A konferencia megnyitása:
Bódiné dr. Beliznai Kinga PhD habilitált egyetemi docens, tanszékvezető (ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék)

10.20–11.40: Sanctio Pragmatica szekció
szekcióvezető: Bódiné dr. Beliznai Kinga PhD habilitált egyetemi docens, tanszékvezető

10.20–10.40: A Pragmatica Sanctio és a magyar rendiség
Prof. Dr. Szijártó M. István DSc egyetemi tanár (ELTE BTK)

10.40–11.00: „Indivisibiliter ac Inseparabiliter”, avagy a spanyol jog hatása a magyar trónbetöltés rendjére. Gondolatok az 1723. évi I—II. tc. hátteréhez
Dr. Liktor Zoltán Attila PhD főtanácsadó (Kúria), megbízott előadó (PPKE JÁK)

11.00–11.20: A Pragmatica Sanctio mint lex fundamentalis 
a magyar alkotmánytörténetben
Dr. Képes György PhD habilitált egyetemi docens (ELTE ÁJK)

11.20–11.40: A Pragmatica Sanctio mint hivatkozási alap az 1860-as évek közjogi vitáiban
Dr. Képessy Imre PhD tanársegéd (ELTE ÁJK), tudományos segédmunkatárs 
(HUN-REN–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport)

12.00–13.20: Consilium Locumtenentiale szekció
szekcióvezető: Dr. Képes György PhD habilitált egyetemi docens (ELTE ÁJK) 

12.00–12.20: A Habsburg Birodalom kormányzata és a Magyar Királyság igazgatása 
Prof. Dr. Szabó István PhD rektorhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE JÁK)

12.20–12.40: A Helytartótanács mint a magyar központi közigazgatás modern csúcsszerve
Prof. Dr. Mezey Barna DSc professor emeritus (ELTE ÁJK), egyetemi tanár (SZE DF ÁJK)

12.40–13.00: Miért nem kedveltük a Helytartótanácsot? Fejezetek a cenzúra hazai történetéből 
Dr. Gosztonyi Gergely PhD habilitált egyetemi docens (ELTE ÁJK) 

13.00–13.20: Közjog és építészet: a Helytartótanács épülete
Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán PhD tudományos munkatárs (HUN-REN–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport), adjunktus (ELTE ÁJK)

13.20–13.30: Összegzés, a konferencia lezárása