A jogász és politikus Madách Imre

2023.05.11.
A jogász és politikus Madách Imre
„A jogász és politikus Madách Imre"
tudományos konferencia
Madách Imre születésének kétszáz éves évfordulója alkalmából
az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) és a 
Madách Irodalmi Társaság 
szervezésében

Helyszín: 
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Eckhart-szeminárium
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. II/210.
2023. május 19.
A konferencia programja:

9.30-10.00 Regisztráció

10.00-10.15 Megnyitó
Levezető elnök: Karácsony András egyetemi tanár, MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH), ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

10.15-10.35: Tájkép csata előtt. Nógrád vármegye ellenzékisége az 1820-as és 1830-as években
Heil Kristóf tudományos segédmunkatárs, MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)

10.35-10.55: Madách Imre és a magyar bírósági szervezet a reformkor végén
Antal Tamás egyetemi tanár, SZTE Európai Jogtörténeti Tanszék

10.55-11.15: "az illy kihágásért pörbe fogott személyt" A Pesti Hírlap (1841-1844) nógrádi büntetőjogi hírei
Bató Szilvia főtanácsos

11.15-11.30: Kávészünet

11.30-11.50: A halálbüntetés ügye az 1843/44. évi országgyűlésen
Mezey Barna egyetemi tanár, MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

11.50-12.10: A “szabadság és haladás zászlói” Madách Imre jogi reformprogramja (1843-1844)
Diószegi Szabó Pál tudományos munkatárs, MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)

12.10-12.30: Kultúrkritikai eszmetöredékek Madách Imre értekezéseiben
Mórocz Gábor tudományos kutató

12.30-12.50: Madách Imre jogfilozófiai nézőpontjai Az ember tragédiája című művében
Bogoly József Ágoston irodalom- és művelődéstörténész, ny. egyetemi docens,

12.50-13.30 Vita