Az Országbírói Értekezlet a törvénykezés tárgyában

2021.10.17.
Az Országbírói Értekezlet a törvénykezés tárgyában
Az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH), 
az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottsága,
a Magyar Jogász Egylet Jogtörténeti, Római Jogi és Egyházjogi Szakosztálya és 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke
sok szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt
Az Országbírói Értekezlet a törvénykezés tárgyában
című tudományos konferenciára
Időpont: 2021. október 20. 9.00 óra
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme

A konferencia programja innen tölthető le.

PROGRAM:

9.00-9.20: A résztvevők köszöntése:
Dr. Sonnevend Pál dékán, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK)
Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke, tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE JÁK)

I. szekció

Levezető elnök: Dr. Karácsony András egyetemi tanár
9.20-9.45: Az Októberi Diploma és az Országbírói Értekezlet
Dr. Balogh Elemér, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJTK Európai Jogtörténeti Tanszék
9.45-10.10: A királykoronázás közjogi jelentősége az Országbírói Értekezlet tükrében
Dr. Beke-Martos Judit tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
10.10-10.35: A nyelv szerepe a magyar jogrendszer átalakulásában
Dr. Nagy Noémi tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)

10.35-10.55: Vita
10.55-11.05: Kávészünet

II. szekció

Levezető elnök: Bódiné Dr. Beliznai Kinga egyetemi docens
11.05-11.30: Kérdőjelek az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok jogforrási jellegét illetően
Dr. Képessy Imre tudományos segédmunkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
11.30-11.55: Egy elfeledett tény: az Országbírói Értekezlet helyszíne
Dr. Megyeri-Pálffi Zoltán tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
11.55-12.20: „A volt magyar bíróságok visszaállíttatnak...” – A bírósági szervezet és a „kis kiegyezés” 1860-1861
Dr. Stipta István, az MTA doktora, egyetemi tanár KRE ÁJK Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék

12.20-12.40: Vita
12.40-12.50: Kávészünet

III. szekció

Levezető elnök: Dr. Képessy Imre tudományos segédmunkatárs
12.50-13.15: „A magyar polgári anyagi magán-törvények visszaállíttatnak...”
Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék
13.15-13.40: „A magyar büntető törvények és törvényes gyakorlat (...) visszaállíttatnak.”
Dr. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
13.40-14.05: A váltójog kérdése a modernizáció és a nemzeti tradíciók tükrében
Bódiné Dr. Beliznai Kinga egyetemi docens, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
14.05-14.30: Az 1860–1861. évi alkotmányos változások hatása a pesti jogászképzésre
Dr. Rigó Balázs adjunktus, ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék

14.30-14.50: Vita

14.50: A konferencia zárása:
Dr. Darák Péter, a Kúria korábbi elnöke, tanácselnök, ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszék